Konfirmantpåmelding Haslum menighet 2019


Konfirmanten
Fyll ut feltene med informasjon om konfirmanten. De mørke feltene må alltid fylles ut.
Fødselsnummer 11 siffer (uten mellomrom):
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Fødested:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststed:
Mobil:
Tlf.:
(Skriv "nei" i feltet E-post om du ikke har e-post)
E-post:
Gjenta e-post:
Er konfirmanten døpt?
Dåpsdato:
Dåpssted:
Er det noe vi trenger å vite?
Jeg vil gjerne være på gruppe med:
Last opp bilde av konfirmanten. Bildet må være av typen .jpg og mindre enn 1MB.

 

Skole
Valg av konfirmantopplegg
Sommerleir 2019
Miks 2019
Tilrettelagt 2019
Valg av konfirmasjonsdag. Merk at dette er et ønske. I november blir den endelige fordelingen av konfirmasjonsdager kunngjort.

 

Foresatte
Foresatt 1
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststed:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Kommentarer: Det sendes ut to fakturaer ila konfirmantåret. Merk at faktura KUN sendes på epost til en av de foresatte.
Kan vi offentliggjøre konfirmantens navn og bilde? Dette gjelder publisering i menighetsblad og eventuelle andre medier som lager et reportasje om konfirmasjon.Foresatt 2
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststed:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Kommentarer: Merk at faktura tilknyttet konfirmantåret KUN sendes på epost til en av de foresatte, hvis ikke noe annet er angitt.