Agrando påmelding > Konfirmantskjema

Konfirmantpåmelding
Birkeland og Sædalen menigheter 2019/20


Konfirmanten
Fyll ut feltene med informasjon om konfirmanten. Felter merket med * må alltid fylles ut.
Fødselsnummer 11 siffer (uten mellomrom):
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Fødested:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststed:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Er konfirmanten døpt?
Dåpsdato:
Dåpssted:
Er det noe vi trenger å vite (allergier, spesielle behov)?
Jeg vil gjerne være på gruppe med:

Skole


Her krysser du av for den konfirmasjonsdagen og tidspunktet du ønsker:
Lørdag 25/4-20 kl. 12 (1 ledig plass)
Lørdag 25/4-20 kl. 14 (2 ledige plasser)
Lørdag 9/5-20 kl. 14 (1 ledig plass)
Søndag 10/5-20 kl. 13 (1 ledig plass)
Søndag 26/4-20 kl. 11 (14 ledige plasser)
Søndag 26/4-20 kl. 13 (1 ledig plass)
Søndag 3/5-20 kl. 13 (4 ledige plasser)
Birkeland kirke for Sædalen: Lørdag 23/5-20 kl. 11 (2 ledige plasser)
Lørdag 2/5-20 kl. 15 (3 ledige plasser)
GRUPPEVALG: Velg gruppen du helst vil gå i, du kan bare velge en gruppe:

 

GRUPPEVALG: kryss av for 2. prioritet

Foresatt 1
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststed:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Kommentarer:
Kan vi offentliggjøre konfirmantens navn i menighetsbladet, og eventuelt bruke bilder i menighetsbladet og på nettsiden?
Foresatt 2
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststed:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Kommentarer: