Agrando påmelding > Konfirmantskjema

Konfirmantpåmelding
2019/2020 Klepp, Bore og Orre


Konfirmanten
Fyll ut feltene med informasjon om deg selv. Felter merket med * må alltid fylles ut.
Fødselsnummer 11 siffer (uten mellomrom):
Førenamn:
Mellomnamn:
Etternamn:
Fødestad:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststad:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Er konfirmanten døypt?
Dåpsdato:
Dåpsstad:
Skriv her hvilken tur du ønsker på. Du kan velge mellom to turer. *1.Evje 23-25 aug eller *2.Luksusleir våren 2020 på leirstedet Vaulali i Ryfylke. Vi vil prøve å innfri ditt ønske.
Skriv to navn du vil være på tur og Opptur(konfirmantopplegget) med. Skriv slik: for eksempel ”Oppturvenner- Heidi og Anna og Turvenner Kari og Sol”.


Last opp bilde av deg selv. Bildet må være av typen.jpg og mindre enn 1MB.

 

Skule
Klasse


Hvor vil du konfirmere deg?
Klepp 2020
Orre 2020
Bore 2020
Ønsker du bokmålsbibel eller nynorskbibel?

 

Hvor og når vil du konfirmere deg?

 

Ønsker du å være Alpha konfirmant?(Gjelder Bore og Klepp konfirmanter)

Føresett 1
Førenamn:
Mellomnamn:
Etternamn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststad:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Her i denne rubrikken skal du også skrive om du ønsker å informere oss om noe spesielt(allergier, helse etc.):
Vi ønsker å melde alle konfirmantene inn i organisasjonen NMS-U. Da får vi en del støtte, som vi kan bruke til ungdommenes beste. Vi anbefaler sterkt at du velger ja. Konfirmanten blir automatisk utmeldt av NMS-U etter konfirmanttiden.

Er det greit at din barns navn kommer i avisa og bilde i menighetsblad, brosjyrer etc.?
Føresett 2
Førenamn:
Mellomnamn:
Etternamn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststad:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Skriv her om hvorfor du ønsker å konfirmere deg?:
Vi ønsker å melde alle konfirmantene inn i organisasjonen NMS-U. Da får vi en del støtte, som vi kan bruke til ungdommenes beste. Vi anbefaler sterkt at du velger ja. Konfirmanten blir automatisk utmeldt av NMS-U etter konfirmanttiden.