Konfirmantpåmelding Odda kyrkje 2018


Konfirmanten
Fyll ut feltene med informasjon om deg selv. De mørke feltene må alltid fylles ut,
Huks å send inn dåpsattest dersom du er døypt i ei anna kyrkje enn i Odda kommune.
Dette kan sendast til post@oddakirken.no som vedlegg i en e-post.
Fødselsnummer 11 siffer (uten mellomrom):
Førenamn:
Mellomnamn:
Etternamn:
Fødestad:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststad:
Mobil:
Tlf.:
(Skriv "nei" i feltet E-post om du ikke har e-post)
E-post:
Gjenta e-post:
Er konfirmanten døypt?
Dåpsdato:
Dåpsstad:
Ynskjer du å informera oss om noko spesielt.
Skule
Klasse
Her kan du ynskja deg hvilken konfirmasjonsdag som passer best for deg.

 

Velg målform:
Føresette
Føresett 1
Førenamn:
Mellomnamn:
Etternamn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststad:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Kommentarer:
Kryss av her dersom meg kan gje opp namnet på konfirmanten i avisa og i kyrkjebladet,
og om med kan publisere bilete av konfirmanten i kyrkjelydsbladet og på heimesida.

Føresett 2
Førenamn:
Mellomnamn:
Etternamn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststad:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Kommentarer: