Konfirmantpåmelding
Hemsedal Kyrkje 2021


Konfirmanten
Fyll ut feltene med informasjon om konfirmanten. Felter merket med * må alltid fylles ut. Vi ønsker gjerne også en e-post som leses av konfirmanten, og minimum en egen e-post til de foresatte.
Fødselsnummer 11 siffer (uten mellomrom):
Førenamn:
Mellomnamn:
Etternamn:
Fødestad:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststad:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Er konfirmanten døypt?
Dåpsdato:
Dåpsstad:
Er det noe vi trenger å vite? Helse, spesialkost etc.

Velg ønsket konfirmasjonsdag

 


Føresett 1
Førenamn:
Mellomnamn:
Etternamn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststad:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Kommentarer:
Kan du/dere foreldre hjelpe oss litt gjennom året?

Kan vi offentliggjøre konfirmantens navn og bilde?

Føresett 2
Førenamn:
Mellomnamn:
Etternamn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststad:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Kommentarer:
Kan du/dere foreldre hjelpe oss litt gjennom året?