Konfirmantpåmelding
Hemsedal 2025


Konfirmanten
OPPSTART 17. SEPTEMBER Kick off er 17. september kl.1430-16.00 på kyrkjestugu! Vi spiser taco saman, blir betre kjent og snakkar om året. VIKTIGE DATOAR: Gudsteneste med presentasjon av konfirmantar: Sundag 22. sept. Kl1900 i Hemsedal kyrkje Konfirmantfestival: 15. november 2024 (formiddag og ettermiddag) Konfirmantleir: 7.-9. februar (heile helga) Fasteaksjon: Mellom 6. til 8. april 2025 Samtalegudsteneste: Sundag 27. april kl.1100 i Hemsedal kyrkje. Etterpå vert det fest for konfirmantane med familien og faddere. Konfirmasjonsgudsteneste: 24. og 25. mai 2025 kl.1100 i Hemsedal kyrkje
Fødselsnummer 11 siffer (uten mellomrom):
Førenamn:
Mellomnamn:
Etternamn:
Fødestad:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststad:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Er konfirmanten døypt?
Dåpsdato:
Dåpsstad:
Er det noe vi trenger å vite? Er det noen særskilte behov vi trenger å ta hensyn til? Er din konfirmant ikke døpt? Kommenter dette nedenfor.


Føresett 1
Førenamn:
Mellomnamn:
Etternamn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststad:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Kommentarer:
Praktisk hjelp til Konfirmantfestival og Konfirmantweekend

Kan vi offentliggjøre konfirmantens navn og bilde?

Føresett 2
Førenamn:
Mellomnamn:
Etternamn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststad:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Kommentarer:
Praktisk hjelp til Konfirmantfestival og Konfirmantweekend

 


Betaling
Denne påmeldingen er satt opp med betaling.

Betalingen går til Hemsedal kyrkjelege fellesråd
Organisasjonsnummer: 976989996

Påmelding konfirmant 2022/23 Beløp: kr 1150,00 (NOK)