Konfirmantpåmelding
Kvinnherad 2021/2022


Konfirmanten
Fyll ut felta med informasjon om konfirmanten. Felt merka med * må alltid fyllast ut. NB! Sjekk på www.skatteetaten.no folkeregister korleis namnet til konfirmanten skal skrivast og før rett namn på innmelding. Dersom nokon endrar på namnet etter innmelding, må de gje beskjed til kyrkjekontoret.
Fødselsnummer 11 siffer (uten mellomrom):
Førenamn:
Mellomnamn:
Etternamn:
Fødestad:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststad:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Er konfirmanten døypt?
Dåpsdato:
Dåpsstad:
Gi oss og beskjed dersom det er noko særskilt ved konfirmanten vi bør vita om og ta omsyn til i konfirmantåret? (T.d. dysleksi, matallergi, sjukdomar e.l.)

SENSITIVE OPPLYSNINGAR kan de informere direkte til ein av prestane. (Sjå under menyvalget "KONTAKT" på heimesida vår eller i invitasjonsbrosjyren.)
Dersom de har ein særskild grunn til at de ynskjer akkurat den konfirmasjonsdagen de kryssar av lenger nede i skjemaet, er det viktig at de grunngjev det her, slik at me kan prøve å ta omsyn til det.


Kva kyrkje høyrer du til?
Eid kyrkje
Fjelberg kyrkje
Hatlestrand kyrkje
Holmedal kyrkje
Husnes kyrkje
Kvinnherad kyrkje
Uskedal kyrkje
Valen kyrkje
Varaldsøy kyrkje
Ænes kyrkje
Ølve kyrkje
Åkra kyrkje
GJER EIT VAL! - Sjølve konfirmasjonen. Kvar og når? Legg inn ditt ynskje!

 


Føresett 1
Førenamn:
Mellomnamn:
Etternamn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststad:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Kommentarar
Eg kan hjelpe til med...

Svar JA eller NEI på om det er i orden at namn og bilete av konfirmanten blir offentliggjort i lokalavisa i forkant og etterkant av konfirmasjonen.

Føresett 2
Førenamn:
Mellomnamn:
Etternamn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststad:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Kommentarar
Eg kan hjelpe til med...