Agrando påmelding > Konfirmantskjema

Konfirmantpåmelding
Moster


Konfirmanten
Fyll ut felta med informasjon om konfirmanten. Felt merka med * må alltid fyllast ut.
Fødselsnummer 11 siffer (uten mellomrom):
Førenamn:
Mellomnamn:
Etternamn:
Fødestad:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststad:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Er konfirmanten døypt?
Dåpsdato:
Dåpsstad:
Her er det fint om du skriv litt om deg sjølv. For eksempel kva interesser du har og liknande.

Kva miljøtiltak ønskjer du?

 

Vel konfirmasjonsdag

 

Alternativt miljøtiltak, dersom du ikkje får første ønskje

Føresett 1
Førenamn:
Mellomnamn:
Etternamn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststad:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Her kan du skriva dersom konfirmanten treng spesiell tilrettelegging, brukar medisiner eller om det er anna me bør vita om i tilknyting til konfirmantåret.
Me/eg kan bidra med:

Er det i orden at namn og biltee av konfirmanten vert gjort offentleg?
Føresett 2
Førenamn:
Mellomnamn:
Etternamn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststad:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Kommentarer:
Me/eg kan bidra med: