Agrando påmelding > Konfirmantskjema

Konfirmantpåmelding
Oppheim og Vinje sokn


Konfirmanten
Fyll ut felta med informasjon om konfirmanten. Felt merka med * må alltid fyllast ut.
Fødselsnummer 11 siffer (uten mellomrom):
Førenamn:
Mellomnamn:
Etternamn:
Fødestad:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststad:
Mobil:
Tlf.:
(Skriv "nei" i feltet E-post om du ikke har e-post)
E-post:
Gjenta e-post:
Er konfirmanten døypt?
Dåpsdato:
Dåpsstad:
Er det noko vi treng å vite?

Last opp bilde av konfirmanten. Bildet må vere av typen .jpg og mindre enn 1MB.

 Konfirmanten vel eitt av desse undervisingsopplegga.
Konfirmanttimar i Vinje kyrkje 2020
Reflekskonfirmant 2020

Føresett 1
Førenamn:
Mellomnamn:
Etternamn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststad:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Kommentarer:
Me treng hjelp av føresette til ulike oppgåver gjennom konfirmantåret.

Er det i orden at navn og bilde av konfirmanten vert gjort offentleg? Dette gjeld namneliste i Hordaland før konfirmasjonsdagen, bruk av bilete i Kyrkjenytt, på facebook og på nettsida vår. (Namn vert sjeldan brukt til desse bileta.)
Føresett 2
Førenamn:
Mellomnamn:
Etternamn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststad:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Kommentarer:
Me treng hjelp av føresette til ulike oppgåver gjennom konfirmantåret.