Konfirmantpåmelding Vågsøy sokneråd 2018-2019


Konfirmanten
Fyll ut feltene med informasjon om konfirmanten. De mørke feltene (blå) må alltid fylles ut.
Fødselsnummer 11 siffer (uten mellomrom):
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Fødested:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststed:
Mobil:
Tlf.:
(Skriv "nei" i feltet E-post om du ikke har e-post)
E-post:
Gjenta e-post:
Er konfirmanten døpt?
Dåpsdato:
Dåpssted:
Ønsker du å informere oss om noe spesielt som har betydning for konfirmantundervisningen (lese- og skrivevansker, sykdommer, medisiner osv.)?
Ønsket gruppe og tidspunkt for undervisning

 

Ønsket dato og tidspunkt for konfirmasjonsdag

 

Foresatte
Foresatt 1
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststed:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Mer informasjon (hvis aktuelt), foresatt 1:
Foresatte:
Foreldreoppgaver, hva kan du eventuelt bidra med?

 

Offentliggjøring av bilde og navn

Kryss her hvis det er i orden at at konfirmantens navn og bilde blir offentliggjort (nett, avis, kirkeblad).

Foresatt 2
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststed:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Mer informasjon (hvis aktuelt), foresatt 2:
Foresatte:
Foreldreoppgaver, hva kan du eventuelt bidra med?