Agrando påmelding > Konfirmantskjema

Konfirmantpåmelding
Hamar Domkirke menighet 2020


Konfirmanten
Fyll ut feltene med informasjon om konfirmanten. Felter merket med * må alltid fylles ut. Det er viktig at konfirmantens og foreldrenes kontaktopplysninger blir ført inn på rett sted. Dette fordi vi da får sendt aktuell informasjon direkte til den det gjelder. Mobilnummer er viktig! Dobbeltsjekk at all informasjon er riktig. OBS: Skriv ned for dere selv hvilke valg dere har gjort før dere sender påmeldingen. Bekreftelsen fra oss inneholder dessverre IKKE opplysninger om det.
Fødselsnummer 11 siffer (uten mellomrom):
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Fødested:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststed:
Mobil:
Tlf.:
(Skriv "nei" i feltet E-post om du ikke har e-post)
E-post:
Gjenta e-post:
Er konfirmanten døpt?
Dåpsdato:
Dåpssted:
Er det noe vi trenger å vite?
Skole


Konfirmasjonsdag, klokkeslett og kirke
Storhamar kirke lørdag 2. mai 2020 kl. 11.00 (1 ledig plass)
Storhamar kirke lørdag 2. mai 2020 kl. 15.00 (1 ledig plass)
Storhamar kirke søndag 3. mai 2020 kl. 12.00 (5 ledige plasser)
Hamar domkirke lørdag 9. mai 2020 kl. 13.00 (1 ledig plass)
Hamar domkirke søndag 10. mai 2020 kl. 12.00 (10 ledige plasser)
Hva slags undervisningsopplegg velger du?

 

Vil du være med på leir eller bo-hjemme-helg?

Foresatt 1
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststed:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Ifbm fakturering av påmeldingen trenger vi noen opplysninger: Her skriver du inn betalers navn og fødselsdato samt konfirmantens navn og leirvalg. Siste mulighet for endring av påmelding: FREDAG 10. JANUAR 2020. Faktura sendes etter denne dato og i forkant av leir.
Vi kan hjelpe til med;

Kryss her hvis det er i orden at konfirmantens navn blir offentliggjort i Kirkebladet og i lokalavisene.
Foresatt 2
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststed:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Er det i orden at bilde av den påmeldte blir brukt på våre hjemmesider/facebooksider samt på framtidige invitasjoner? Svar "Ja, dere kan bruke bilde." eller "Nei, vennligst ikke bruk bilde." her.
Vi kan hjelpe til med;