Agrando påmelding > Konfirmantskjema

Konfirmantpåmelding
Kråkstad menighet 2020


Konfirmanten
Fyll ut feltene med informasjon om konfirmanten. Felter merket med * må alltid fylles ut.
Fødselsnummer 11 siffer (uten mellomrom):
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Fødested:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststed:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Er konfirmanten døpt?
Dåpsdato:
Dåpssted:
Er det noe vi trenger å vite om konfirmanten? Allergier, sykdommer eller annen tilrettelegging?

Det er fint hvis du kan laste opp bilde av konfirmanten. Bildet må være av typen .jpg og mindre enn 1MB.

 

Skole
Klasse


Velg ønsket konfirmasjonsdag og tid
Lørdag 30.mai kl. 11 (6 ledige plasser)
Søndag 31.mai kl. 11 (7 ledige plasser)
Vil du være med som Ten Sing konfirmant?

Foresatt 1
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststed:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Kommentarer:
Vi trenger hjelp til foreldredugnad

Kan vi offentliggjøre konfirmantens navn og bilde i ØB og i menighetsblad?
Foresatt 2
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststed:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Kommentarer:
Vi trenger hjelp til foreldredugnad