Konfirmantpåmelding
Fornebulandet menighet 2019


Konfirmanten
Fyll ut feltene med informasjon om deg selv. Felter merket med * må alltid fylles ut. NB Viktig at en av de foresattes mail blir registrert.
Fødselsnummer 11 siffer (uten mellomrom):
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Fødested:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststed:
Mobil:
Tlf.:
(Skriv "nei" i feltet E-post om du ikke har e-post)
E-post:
Gjenta e-post:
Er konfirmanten døpt?
Dåpsdato:
Dåpssted:
Ønsker du å informere oss om noe spesielt.
Jeg vil gjerne være på gruppe med:


Last opp bilde av deg selv til bruk i lederteamet. Bildet må være av typen.jpg og mindre enn 1MB.

 

Skole
Klasse


Velg opplegg
Konfirmasjonsleir 2019
Mixkonfirmanter 2019
Tilrettelagt 2019
Hvilket tidspunkt passer det best for deg å ha undervisning?

 

Hvilket tidspunkt passer best for deg å ha selve konfirmasjonsgudstjenesten? (lørdag 07.09.19 og Søndag 08.09.19 er nå dessverre fylt opp, ta kontak for venteliste)

 


Foresatt 1
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststed:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Annet
Hva kan du hjelpe til med?

Kryss her hvis det er i orden at konfirmantens navn og bilde blir offentliggjort i menighetsblad og på menighetens webside.
Foresatt 2
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststed:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Annet
Hva kan du hjelpe til med?