Påmelding - Konfirmant 2024 Fornebulandet menighet - Snarøya kirke


Konfirmanten
Fyll ut feltene med informasjon om konfirmanten. Felter merket med * må fylles ut for å gå videre i registreringen. Bruk stor forbokstav og små bokstaver ellers. Bekreftelse av påmeldingen sendes til oppgitte e-postadresser til foresatte og konfirmant.
Fødselsnummer 11 siffer (uten mellomrom):
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Fødested:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststed:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Er konfirmanten døpt?
Dåpsdato:
Dåpssted:
For å tilrettelegge for konfirmantene ønsker vi informasjon som kan påvirke konfirmanttiden. Dette kan være allergier, sykdommer, læringsvansker, funksjonshemminger, utfordrende familiesituasjoner og mobbeproblematikk. Er det noe som kan være nyttig for oss å vite?
Skole


Tidspunkt og dato for konfirmasjonsgudstjeneste
2024 - Søndag 1. sep kl. 11.00 (11 ledige plasser)
2024 - Lørdag 7. sep kl. 15.00 (3 ledige plasser)
2024 - Lørdag 7. sep kl. 11.00 (10 ledige plasser)
Skal konfirmanten være med på konfirmantleir? Anbefales for alle som kan. Alternativet er ekstra samlinger ila våren 2024 (mikskonfirmant).

 


Foresatt 1
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststed:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Kommentarer:
Foresatt 2
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststed:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Kommentarer:

Betaling
Denne påmeldingen er satt opp med betaling.

Betalingen går til Fornebulandet Sokn
Organisasjonsnummer: 976 986 350

Konfirmantpåmelding Fornebulandet Beløp: kr 700,00 (NOK)