Påmelding - Konfirmant 2022 Fornebulandet menighet - Snarøya kirke


Konfirmanten
Fyll ut feltene med informasjon om konfirmanten. Felter merket med * må fylles ut for å gå videre i registreringen. Bruk stor forbokstav og små bokstaver ellers. Bekreftelse av påmeldingen sendes til oppgitte e-postadresser til foresatte og konfirmant.
Fødselsnummer 11 siffer (uten mellomrom):
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Fødested:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststed:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Er konfirmanten døpt?
Dåpsdato:
Dåpssted:
For å tilrettelegge for konfirmantene ønsker vi informasjon som kan påvirke konfirmanttiden. Dette kan være allergier, sykdommer, læringsvansker, funksjonshemminger, utfordrende familiesituasjoner og mobbeproblematikk. Er det noe som kan være nyttig for oss å vite?
Hvis mulig ønsker jeg å være på gruppe med:

Skole


Tidspunkt og dato for konfirmasjonsgudstjeneste
Søndag 4. sep 2022 kl. 11.00 (2 ledige plasser)
Søndag 4. sep 2022 kl. 13.00 (1 ledig plass)
Lørdag 10. sep 2022 kl. 15.00 (5 ledige plasser)

Foresatt 1
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststed:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Kommentarer:
Foresatt 2
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststed:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Kommentarer:

Betaling
Denne påmeldingen er satt opp med betaling.

Betalingen går til Fornebulandet Sokn
Organisasjonsnummer: 976986350

Konfirmantpåmelding Fornebulandet Beløp: kr 700,00 (NOK)
Påmeldingsgebyret dekker Bibelen som konfirmantene får, undervisning og noe spiselig på noen av samlingene.

Betaling for leir/miks ordnes senere.

Økonomi skal ikke være et hinder for konfirmasjon, og vi har gode støtteordninger. Ta kontakt, så finner vi en løsning.