Påmelding - Konfirmant 2023 Fornebulandet menighet - Snarøya kirke


Konfirmanten
Fyll ut feltene med informasjon om konfirmanten. Felter merket med * må fylles ut for å gå videre i registreringen. Bruk stor forbokstav og små bokstaver ellers. Bekreftelse av påmeldingen sendes til oppgitte e-postadresser til foresatte og konfirmant.
Fødselsnummer 11 siffer (uten mellomrom):
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Fødested:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststed:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Er konfirmanten døpt?
Dåpsdato:
Dåpssted:
For å tilrettelegge for konfirmantene ønsker vi informasjon som kan påvirke konfirmanttiden. Dette kan være allergier, sykdommer, læringsvansker, funksjonshemminger, utfordrende familiesituasjoner og mobbeproblematikk. Er det noe som kan være nyttig for oss å vite?
Hvis mulig ønsker jeg å være på gruppe med:

Skole


Tidspunkt og dato for konfirmasjonsgudstjeneste
Søndag 3. sep 2023 kl. 11.00 (10 ledige plasser)
Søndag 3. sep 2023 kl. 13.00 (9 ledige plasser)
Skal konfirmanten være med på konfirmantleir? Anbefales for alle som kan. Alternativet er ekstra samlinger ila våren 2023 (mikskonfirmant).

 


Foresatt 1
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststed:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Kommentarer:
Foresatt 2
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststed:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Kommentarer: