Konfirmantpåmelding
Strindheim menighet


Konfirmanten
Jeg melder meg på som konfirmant
For å få utbytte av konfirmasjonstida vil jeg delta på arrangementene, gudstjenestene samt leiren, og vil rette meg etter og følge de reglene som gjelder.

Fyll ut feltene med informasjon om deg selv. Felter merket med * må alltid fylles ut.
Vi trenger ditt (konfirmantens) mobilnummer for å sende SMS-meldinger ved behov, og e-postadressen for å gi mer informasjon ved behov.

Dersom du er døpt et annet sted enn i Strindheim kirke må du sende oss dåpsattesten din. Oppgi dåpsdato/kirke i skjemaet nedenfor.
Fødselsnummer 11 siffer (uten mellomrom):
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Fødested:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststed:
Mobil:
Tlf.:
(Skriv "nei" i feltet E-post om du ikke har e-post)
E-post:
Gjenta e-post:
Er konfirmanten døpt?
Dåpsdato:
Dåpssted:
Er det noe vi trenger å vite? Hva du er eller har vært med i (idrett, organisasjonsarbeid, foreninger etc.)
Andre opplysninger du tror kan være nyttige for konfirmantlederne. (allergier?)

Last opp bilde av konfirmanten. Bildet må være av typen .jpg og mindre enn 1MB.

 

Skole

Jeg ønsker undervisning på tirsdag eller torsdag etter skoletid

 

Vi ønsker konfirmasjon på følgende dato:

 


Foresatt 1
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststed:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
For oss er det viktig å ha god kontakt med konfirmantens foresatte. Vi trenger foresattes mobilnummer/ mailadresse for å kunne sende ut informasjon.
Er det noe vi trenger å vite for at konfirmasjonstiden skal bli så bra som mulig?
Det er hyggelig å gjøre ting sammen og vi ønsker at foresatte deltar aktivt i konfirmanttiden. Du vil finne valgmuligheter lengre ned.
Jeg kan tenke meg å:

Kan vi offentliggjøre konfirmantens navn og bilde?
Foresatt 2
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststed:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Kommentarer:
Jeg kan tenke meg å: