Agrando påmelding > Konfirmantskjema

Konfirmantpåmelding
Kvam kyrkjelege fellesråd Alle


Konfirmanten
Fyll ut felta med informasjon om konfirmanten. Dei blå felta må alltid fyllast ut.
Fødselsnummer 11 siffer (uten mellomrom):
Førenamn:
Mellomnamn:
Etternamn:
Fødestad:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststad:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Er konfirmanten døypt?
Dåpsdato:
Dåpsstad:
Me må vita om konfirmanten har allergiar, som kan få innverknad på undervisning/ leir. Me må òg vita om det trengs tilrettelegging på andre måtar. Kyrkja får ikkje informasjon frå skule eller ppt om konfirmantane, så me ynskjer denne informasjonen for å kunne tilrettelegga best mogleg for konfirmasjonstida. Ta evt. kontakt på telefon.

Last opp bilde av konfirmanten. Bildet må vere av typen .jpg og mindre enn 1MB. Dette er KUN til internt bruk så me kan øva på namn!

 I kva kyrkje vil du konfirmerast?
Standebarn sokn 2021
Vikøy sokn 2021
Øystese sokn 2021
Ålvik sokn 2021

Føresett 1
Førenamn:
Mellomnamn:
Etternamn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststad:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Kommentarer:
Kryss her om det er i orden at konfirmantens namn og bilete blir offentliggjort.
Føresett 2
Førenamn:
Mellomnamn:
Etternamn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststad:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Kommentarer: