Konfirmantpåmelding
Seljord, Flatdal og Åmotsdal


Konfirmanten
Fyll ut felta med informasjon om konfirmanten. Felt merka med * må alltid fyllast ut. Ver nøye med å sjå gjennom etter skrivefeil før de leverer skjemaet. OBS! Ver venlege å fylle ut konfirmantens eige mobiltelefonnummer, telefonnummer til føresette kjem lenger ned i skjemaet!
Fødselsnummer 11 siffer (uten mellomrom):
Førenamn:
Mellomnamn:
Etternamn:
Fødestad:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststad:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Er konfirmanten døypt?
Dåpsdato:
Dåpsstad:
Er det noko spesielt vi bør vite om deg? (Sjukdom, allergiar eller anna?)


Kvar bur du?
Seljord
Åmotsdal
Flatdal 2022-23
Kryss av her for ANDREVAL for ønskje om konfirmasjonstidspunkt (gjeld berre Seljord)
I Seljord er det som regel fleire konfirmasjonsgudstenester. Kryss av her for FØRSTEVAL for ønskje om konfirmasjonstidspunkt. (Flatdal og Åmotsdal kan sjå bort frå dette punktet).

 


Føresett 1
Førenamn:
Mellomnamn:
Etternamn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststad:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Kommentarer: (Skriv her om det er spesielle ting vi bør vite om heimen, f.eks om mor og far ikkje bur saman)
Eg/vi stadfestar at konfirmanten vil følgje kyrkja sitt konfirmasjonsopplegg etter gjeldande program og reglar, og at vi vil leggje forholda til rette for at konfirmanten skal få delta på dei planlagte samlingane og få størst mogleg utbytte av konfirmantåret.

Kryss av her for å samtykkje til at vi kan publisere bilete/film av, og namn på, konfirmanten i kyrkjelydsblad, informasjonsmateriell, avis, sosiale medier og på heimeside/nett.

Føresett 2
Førenamn:
Mellomnamn:
Etternamn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststad:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Kommentarer:
Eg/vi stadfestar at konfirmanten vil følgje kyrkja sitt konfirmasjonsopplegg etter gjeldande program og reglar, og at vi vil leggje forholda til rette for at konfirmanten skal få delta på dei planlagte samlingane og få størst mogleg utbytte av konfirmantåret.