Agrando påmelding > Konfirmantskjema

Konfirmantpåmelding
Seljord, Flatdal og Åmotsdal kyrkjelydar


Konfirmanten
Fyll ut felta med informasjon om konfirmanten. Felt merka med * må alltid fyllast ut. Ver nøye med å sjå gjennom etter skrivefeil før de leverer skjemaet. OBS! Ver venlege å fylle ut konfirmantens eige mobiltelefonnummer, telefonnummer til føresette kjem lenger ned i skjemaet!
Fødselsnummer 11 siffer (uten mellomrom):
Førenamn:
Mellomnamn:
Etternamn:
Fødestad:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststad:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Er konfirmanten døypt?
Dåpsdato:
Dåpsstad:
Er det noko spesielt vi bør vite om deg? (Sjukdom, allergiar, anna?)


Kvar bur du?
Seljord
Åmotsdal
Flatdal
I Seljord er det som regel to konfirmasjonsgudstenester. Kryss av her for FØRSTEVAL av ønskje om konfirmasjonstidspunkt. Det blir anten to gudstenester på søndag, eller ein på laurdag og ein på søndag, etter kva flest har ønskja. (Flatdal og Åmotsdal kan sjå bort frå dette punktet).

 

Kryss av her for ANDREVAL av ønskje om konfirmasjonstidspunkt (gjeld Seljord)

Føresett 1
Førenamn:
Mellomnamn:
Etternamn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststad:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Kommentarer: (Skriv her om det er spesielle ting vi bør vite om heimen, f.eks om mor og far ikkje bur saman)
Eg/vi stadfestar at konfirmanten vil følgje kyrkja sitt konfirmasjonsopplegg etter gjeldande program og reglar, og at vi vil leggje forholda til rette for at konfirmanten skal få delta på dei planlagte samlingane og få størst mogleg utbytte av konfirmantåret.

Kryss av her for å samtykkje til at vi kan publisere bilete av, og namn på, konfirmanten i kyrkjelydsblad, informasjonsmateriell, avis og på heimeside/nett.
Føresett 2
Førenamn:
Mellomnamn:
Etternamn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststad:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Kommentarer:
Eg/vi stadfestar at konfirmanten vil følgje kyrkja sitt konfirmasjonsopplegg etter gjeldande program og reglar, og at vi vil leggje forholda til rette for at konfirmanten skal få delta på dei planlagte samlingane og få størst mogleg utbytte av konfirmantåret.