Konfirmantpåmelding
Svelvik menighet 2020


Konfirmanten
Fyll ut feltene med informasjon om konfirmanten. Felter merket med * må alltid fylles ut. Konfirmantopplegget koster kr.2000,- og betales via VIPPS til Svelvik sokn (11291) eller kontonummer 2535.40.20044. Merk betalingen med "konfirmasjon 2020" og konfirmantens fulle navn. Etter 21.08.2019 vil prisen være 2100,- pluss girogebyr. Det er mulig å dele opp innbetalingen i to eller fire innbetalinger. Gi beskjed om på an224@kirken.no om dette er aktuelt. Økonomi skal ikke være noen hindring for å være konfirmant i Svelvik. Ta kontakt, så finner vi en løsning.
Fødselsnummer 11 siffer (uten mellomrom):
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Fødested:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststed:
Mobil:
Tlf.:
(Skriv "nei" i feltet E-post om du ikke har e-post)
E-post:
Gjenta e-post:
Er konfirmanten døpt?
Dåpsdato:
Dåpssted:
Er det noe vi trenger å vite? (Ønsker konfirmanten tilrettelagt opplegg, velg gruppe 3)


Konfirmanter 2020
Gruppe 1 (20 ledige plasser)
Gruppe 2 (23 ledige plasser)
Gruppe 3 (med særskilt tilrettelegging) (ledige plasser)
Hvilken dag ønsker dere konfirmasjon?

 

I følge ny lov om lagring av personopplysninger må vi ha samtykke til å lagre personlige opplysninger. Er det ok at menigheten lagrer kontaktinformasjon om konfirmanten (2019-2020)?

Foresatt 1
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststed:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Kommentarer:
Kan vi offentliggjøre konfirmantens navn og bilde? (til menighetens nettside og Svelviksposten)




Foresatt 2
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststed:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Kommentarer: