Konfirmantpåmelding
Grødem menighet


Konfirmanten
Fyll ut feltene med informasjon om konfirmanten. Felter merket med * må alltid fylles ut.
Fødselsnummer 11 siffer (uten mellomrom):
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Fødested:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststed:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Er konfirmanten døpt?
Dåpsdato:
Dåpssted:
Er det noe vi trenger å vite?
Jeg vil gjerne være på gruppe med følgende (oppgi minst 3 navn):

Skole
Klasse


Når vil du konfirmeres?
Konfirmasjon lørdag 26. april kl. 13.00 2025 (3 ledige plasser)
Konfirmasjon søndag 27. april kl. 11.00 2025 (7 ledige plasser)

Foresatt 1
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststed:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Kommentarer:
Kan vi offentliggjøre konfirmantens navn og bilde i aviser og på menighetens nettsider og Sosiale medier?

Foresatt 2
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststed:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Kommentarer:

Betaling
Denne påmeldingen er satt opp med betaling.

Betalingen går til Grødem sokn
Organisasjonsnummer: 988835714

Konfirmanter 2024/2025 Beløp: kr 1500,00 (NOK)
Har du spørsmål vedrørende betaling? Ta kontakt med daglig leder i Grødem menighet, Stine Solhaug Staalesen, på e-post: ss542@kirken.no. Kontingenten dekker materiell og turer i løpet av året.