Konfirmantpåmelding
2019, Bønes og Storetveit Menigheter


Konfirmanten
Hei! Velkommen som konfirmant i Bønes og Storetveit menigheter. Her registrer du deg som konfirmant. Det er viktig at også konfirmantens mobilnummer registreres. Du som konfirmant skal velge mellom KLUBB og LEIR. Leiren finner sted 28-30 september. Leirkonfirmantene skal i tillegg velge aktivitetsgrupper etter leiren. OBS! Påmeldingen stenger 19.06.2018.
Fødselsnummer 11 siffer (uten mellomrom):
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Fødested:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststed:
Mobil:
Tlf.:
(Skriv "nei" i feltet E-post om du ikke har e-post)
E-post:
Gjenta e-post:
Er konfirmanten døpt?
Dåpsdato:
Dåpssted:
1. Hva er dine fritidsinteresser? 2. Vi ønsker å tilrettelegge for deg. Er det noe vi bør vite om? 3. Klubben er dessverre full. Dersom du ønsker å stå på venteliste til Klubben skriv det her. Skriv også navn på hvem du ønsker å være med.

Last opp bilde av deg selv fra 2018(kun til intern bruk). Bildet må være av typen.jpg og mindre enn 1MB.

 

Skole
Klasse


Klubben er nå full. Kyss av for leir (28-30 september) skriv i kommentarfeltet om du ønsker å stå på venteliste, og hvem du ønsker å være sammen med. Til leiren trenger vi hjelp fra foresatte, kryss av for det som passer.
Leir, foresatte kan kjøre til/fra leiren
Leir, foresatte kan være nattevakt på leiren
Leir, foresatt kan bidra med praktisk hjelp på leiren
Leir, foresatte kan ikke bidra
Velg din kirke (den menigheten du tilhører) og ønsket dag.

 


Foresatt 1
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststed:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
1. Vi ønsker å tilrettelegge for alle våre konfirmanter. Er det noe vi bør vite om? For eksempel allergier, sykdom, fysiske/psykiske utfordringer eller annet. 2. Dersom noen har økonomiske utfordringer kan man søke menigheten om å få dekket deler eller hele utgiften. Dokumentasjon på økonomisk situasjon må legges ved søknaden.
Kryss av her dersom du og dine foresatte samtykker til at bildet kan brukes i kirkens informasjonskanaler (menighetsblad, nettsider, facebookside og lignende)
Foresatt 2
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststed:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Kommentarer:

Betaling
Denne påmeldingen er satt opp med betaling.

3610 Deltakerbetaling (konfirmant 2019) Beløp: kr 2300,00
Konfirmasjonstiden i Bønes og Storetveit menigheter koster 2300. Denne avgiften inkluderer bibel, undervisningsmateriell, foredragsholdere, noe mat og en leir/weekend. Dersom du har økonomiske utfordringer (og/eller ønsker å søke menigheten om stønad) krysser du av på "jeg ønsker ikke å betale nå".