Konfirmantpåmelding
2022, Bønes og Storetveit menigheter


Konfirmanten
Hei!
Velkommen som konfirmant i Bønes og Storetveit menigheter.

Her registrer du deg som konfirmant, velger grupper og skriver inn hvem du ønsker å komme på gruppe med.

NB! Vi kan dessverre ikke garantere at du får førstevalget ditt siden Klubben og Tensing har begrensede plasser.
Men forsøker så godt vi kan å etterkomme ønskene dine.

Vi gleder oss til å bli kjent med deg!

Felter med * må fylles ut.
OBS! Det er viktig at konfirmantens mobilnummer registreres.
Fødselsnummer 11 siffer (uten mellomrom):
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Fødested:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststed:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Er konfirmanten døpt?
Dåpsdato:
Dåpssted:
1. Sett opp dine gruppevalg Klubb, Tensing og samtalegrupper i prioritert rekkefølge (1.valg ..., 2.valg... og 3.valg...).
2. Vi ønsker å tilrettelegge for deg. Er det noe vi bør vite om?
3. Dersom du har Klubben på første valg ber vi om at du sender en begrunnelse på mail til bb522@kirken.no.
Dersom du har søsken som går i klubben (på nåværende tidspunkt) legger du også ved navnet på ditt søsken i mailen.
Jeg vil gjerne være på gruppe med


Last opp bilde av deg selv (kun til intern bruk). Bildet må være av typen.jpg og mindre enn 1MB.

 

Skole
Klasse


Her bekrefter du hvilken gruppe du vil ha på 1. valg
Samtalegruppe i Bønes (35 ledige plasser)
Samtalegruppe i Storetveit (ledige plasser)
Samtalegruppe på nett (tirs. kl.20.30) (ledige plasser)
Tensing (ledige plasser)
Klubben (ledige plasser)
Tilrettelagt konfirmasjonsundervisning (ledige plasser)
Mitt føstevalg på gruppe er:

 

Velg din kirke (den menigheten du tilhører) og ønsket dag.

 


Foresatt 1
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststed:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
1. Vi ønsker å tilrettelegge for alle våre konfirmanter. Er det noe vi bør vite om?
For eksempel allergier, sykdom, fysiske/psykiske utfordringer eller annet.

2. Dersom noen har økonomiske utfordringer kan man søke menigheten om å få dekket deler eller hele utgiften. Dokumentasjon på økonomisk situasjon må legges ved søknaden som sendes til ij557@kirken.no.
Kryss av her dersom du og dine foresatte samtykker til at navnet ditt og bildet kan brukes i kirkens informasjonskanaler (menighetsblad, nettsider, facebookside, instagram og lignende)

Foresatt 2
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststed:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Kommentarer:

Betaling
Denne påmeldingen er satt opp med betaling.

Betalingen går til Bønes Sokn
Organisasjonsnummer: 984269978

3610 Deltakerbetaling (konfirmant 2022) Beløp: kr 1000,00 (NOK)
Pris for konfirmantopplegget i Bønes og Storetveit menigheter er 1000kr og betales ved påmelding.

Denne prisen inkluderer kursmateriell og foredragsholdere.

PS! Ny betalingslenke sendes ut dersom du ikke har anledning til å betale ved påmelding.