Konfirmantpåmelding Førresfjorden menighet


Konfirmanten
Fyll ut feltene med informasjon om deg selv. De mørke feltene må alltid fylles ut.
Fødselsnummer 11 siffer (uten mellomrom):
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Fødested:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststed:
Mobil:
Tlf.:
(Skriv "nei" i feltet E-post om du ikke har e-post)
E-post:
Gjenta e-post:
Er konfirmanten døpt?
Dåpsdato:
Dåpssted:
Er det noe vi bør vite? Matallergi, lese- og skrivevansker, konsentrasjonsvansker, psykiske - eller fysiske funksjonshemminger etc.
Last opp bilde av deg selv. Bildet må være av typen.jpg og mindre enn 1MB.

 

Skole
Klasse
Kryss av for et 1. og 2. valg. Du vil få ett av disse(første mann til mølla)
Hjelpelederkonfirmant 2018
One Way-konfirmant 2018
Oppdrag konfirmant 2018
Friluftslivkonfirmant 2018
Ønske om konfirmasjonsdag- og klokkeslett (kan ikke garanteres)

 

Foresatte
Foresatt 1
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststed:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Vi forsøker så langt det går å imøtekomme ønske om konfirmasjonsdag. Dersom det er spesielle grunner til at dere ønsker en valgt dato, før dette opp i kommentarfeltet.
Kryss her hvis det er i orden at konfirmantens navn og bilde blir offentliggjort.
Foresatt 2
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststed:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Kommentarer