Agrando påmelding > Konfirmantskjema

Konfirmantpåmelding
Hof og Holmestrand


Konfirmanten

Fyll ut feltene med informasjon om deg selv. Felter merket med * må alltid fylles ut.

Under er det KONFIRMANTENS mobilnummer vi ønsker. Har ikke konfirmanten epost ber vi om at foresattes epost blir fylt inn i stedet for "Nei".

NB! Er du ikke døpt i Hof eller Holmestrand, må du levere kopi av dåpsattest på E-post: post.holmestrand@kirken.no

Merk at du i påmeldingen blir bedt om å krysse av for offentliggjøring av navn.

Informasjon gitt ved påmelding behandles konfidensielt.

Fødselsnummer 11 siffer (uten mellomrom):
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Fødested:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststed:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Er konfirmanten døpt?
Dåpsdato:
Dåpssted:
Ønsker du å informere oss om noe spesielt.

Last opp bilde av deg selv. Bildet må være av typen.jpg og mindre enn 1MB.

 Hvilken kirke og konfirmasjonsdato ønsker du?
Botne kirke 10.mai (14 ledige plasser)
Botne kirke 3.mai (4 ledige plasser)
Botne kirke 9.mai (5 ledige plasser)
Hillestad kirke 7.juni (8 ledige plasser)
Holmestrand kirke 26.april (16 ledige plasser)
Eidsfoss kirke 24.mai (7 ledige plasser)
Hof kirke 7.juni (2 ledige plasser)
Vassås kirke 14.juni (17 ledige plasser)
Hvilken undervisningsdag ønsker du? (Gjelder Holmestrand konfirmanter)

 


Foresatt 1
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststed:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Kommentarer:Foresatt 2
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststed:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Kommentarer: