Agrando påmelding > Konfirmantskjema

Konfirmantpåmelding
Frøyland-Orstad kyrkjelyd


Konfirmanten
Fyll ut feltene med informasjon om konfirmanten. Felter merket med * må alltid fylles ut.
Fødselsnummer 11 siffer (uten mellomrom):
Førenamn:
Mellomnamn:
Etternamn:
Fødestad:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststad:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Er konfirmanten døypt?
Dåpsdato:
Dåpsstad:
Er det noe vi trenger å vite?

Last opp bilde av konfirmanten. Bildet må være av typen .jpg og mindre enn 1MB.

 


Velg dag og klokkeslett for konfirmasjon

 


Føresett 1
Førenamn:
Mellomnamn:
Etternamn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststad:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Kommentarer:
Som foreldre/foresatte kan vi bidra med

Kan vi offentliggjøre konfirmantens navn og bilde?
Føresett 2
Førenamn:
Mellomnamn:
Etternamn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststad:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Kommentarer:
Som foreldre/foresatte kan vi bidra med

 


Betaling
Denne påmeldingen er satt opp med betaling.

Egenandel betaling konfirmantåret Frøyland Orstad Beløp: kr 2500,00
Egenandelen for konfirmantåret 2019/2020 er kr. 2500,- som betales ved påmelding. Dette inkluderer alt for konfirmanten. Skulle det være en utfordring å betale nå, ta kontakt med økonomi og driftsleder Geir Ådne Vestvik på tlf 92856689 eller driftsleder@fok, så blir dere enige om en løsning. Det økonomiske skal ikke være et hinder for deltakelse på konfirmantopplegget i Frøyland Orstad. Dersom en ikke betaler egenandelen ved påmelding, vil det bli sendt en faktura, Da blir det tillagt et gebyr på kr 100 for det merarbeid dette medfører.