Agrando påmelding > Konfirmantskjema

Påmelding konfirmasjonstiden 2020 - 2021


Konfirmanten
Fyll ut feltene med informasjon om deg selv. E-postadressen som blir oppgitt kan tilhøre en av foreldrene mens mobilnr må være konfirmantens nummer.
Fødselsnummer 11 siffer (uten mellomrom):
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Fødested:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststed:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Er konfirmanten døpt?
Dåpsdato:
Dåpssted:
Ønsker du å informere oss om allergier, spesielle tilretteleggingsbehov, ønsket konfirmasjonsdag eller annet kan du notere det her:


Undervisningsopplegg
Hakadal leirlinje 2021
Hakadal vinterlinje 2021
Rotnes leirlinje 2021
Rotnes vinterlinje 2021
Søndre leirlinje 2021
Søndre vinterlinje 2021
Ressurssenteret 2021

Foresatt 1
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststed:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Jeg godtar at mitt barn har tillatelse fra hjemme til å bade på konfirmantleir, og eventuelle andre kommentarer:
Jeg godtar at det legges ut bilde av konfirmanten i forbindelse med konfirmantopplegget:
Foresatt 2
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststed:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Kommentarer

Betaling
Denne påmeldingen er satt opp med betaling.

Konfirmantpåmelding 2021 Beløp: kr 2800,00
Beløpet blir betalt til:
Nittedal kirkelige fellesråd
Postboks 63
1483 Hagan