Agrando påmelding > Konfirmantskjema

Påmelding konfirmasjonstiden 2019 - 2020


Konfirmanten
Fyll ut feltene med informasjon om deg selv. E-postadressen som blir oppgitt må tilhøre en av foreldrene mens mobilnr må være ditt nummer.
Fødselsnummer 11 siffer (uten mellomrom):
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Fødested:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststed:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Er konfirmanten døpt?
Dåpsdato:
Dåpssted:
Ønsker du å informere oss om allergier, spesielle tilretteleggingsbehov eller annet kan du notere det her:


Undervisningsopplegg
Hakadal leirlinje 2020
Hakadal vinterlinje 2020
Rotnes leirlinje 2020
Rotnes vinterlinje 2020
Søndre leirlinje 2020
Søndre vinterlinje 2020
Ressurssenteret 2020

Foresatt 1
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststed:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Jeg godtar at mitt barn har tillatelse fra hjemme til å bade på konfirmantleir, og eventuelle andre kommentarer:
Jeg godtar at det legges ut bilde av konfirmanten i forbindelse med konfirmantopplegget:
Foresatt 2
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststed:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Kommentarer:

Betaling
Denne påmeldingen er satt opp med betaling.

Konfirmantpåmelding 2020 Beløp: kr 2700,00
Beløpet blir betalt til:
Nittedal kirkelige fellesråd
Postboks 63
1483 Hagan