Konfirmantpåmelding Bolsøy


Konfirmanten
Fyll ut feltene med informasjon om konfirmanten. De mørke feltene må alltid fylles ut.
Fødselsnummer 11 siffer (uten mellomrom):
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Fødested:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststed:
Mobil:
Tlf.:
(Skriv "nei" i feltet E-post om du ikke har e-post)
E-post:
Gjenta e-post:
Er konfirmanten døpt?
Dåpsdato:
Dåpssted:
Skrive her hvis det er noe du ønsker å informere oss spesielt om.
Skole
Her velger du kirke, dag og tid for konfirmasjonen
Røbekk kirke søndag 6 mai kl 10.30 (11 ledige plasser)
Røbekk kirke søndag 6 mai kl 12.30 (5 ledige plasser)
Røbekk kirke lørdag 12 mai kl 10.30 (3 ledige plasser)
Røbekk kirke lørdag 12 mai kl 12.30 (2 ledige plasser)
Kleive kirke søndag 6 mai kl 10.30 (1 ledig plass)
Røvik kirke søndag 6 mai kl 10.30 (ledige plasser)
Røvik kirke søndag 6 mai kl. 12.30 (1 ledig plass)
Veøy kirke søndag 13 mai kl 10.30 (1 ledig plass)
Veøy kirke søndag 13 mai kl 12.30 (6 ledige plasser)
Sekken kirke torsdag 10 mai kl 11.00 (ledige plasser)
Her velger du ønsket tidspunkt for undervisningen

 

Foresatte
Foresatt 1
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststed:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Kommentarer:


Foresatt 2
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststed:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Kommentarer: