Konfirmantpåmelding
Bolsøy


Konfirmanten
Fyll ut feltene med informasjon om konfirmanten. Felter merket med * må alltid fylles ut.
Fødselsnummer 11 siffer (uten mellomrom):
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Fødested:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststed:
Mobil:
Tlf.:
(Skriv "nei" i feltet E-post om du ikke har e-post)
E-post:
Gjenta e-post:
Er konfirmanten døpt?
Dåpsdato:
Dåpssted:
Skriv her hvis det er noe du ønsker å informere oss spesielt om. Eksempelvis behov for tilrettelegging.
Skole


Her velger du dag og tid for undervisningen.
Tirsdag 14.30-16.30 Nordbyen kirke
Onsdag 15.30-17.30 Røbekk kirkesenter
Torsdag 14.45-16.45 Røbekk kirkesenter
Torsdag 14.30 Kleive menighetshus
Onsdag 18.00-19.30 Røvik kirke
Torsdag 18.00-19.30 Røvik kirke
Her velger du ønsket tidspunkt for undervisningen

 

Velg ønsket konfirmasjonsdag

 


Foresatt 1
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststed:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Kommentarer:
Kan vi offentliggjøre konfirmantens navn og bilde?
Foresatt 2
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststed:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Kommentarer: