Konfirmantpåmelding Molde domkirke


Konfirmanten
Fyll ut feltene med informasjon om konfirmanten. De mørke feltene må alltid fylles ut.
Fødselsnummer 11 siffer (uten mellomrom):
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Fødested:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststed:
Mobil:
Tlf.:
(Skriv "nei" i feltet E-post om du ikke har e-post)
E-post:
Gjenta e-post:
Er konfirmanten døpt?
Dåpsdato:
Dåpssted:
Skriv her hvis det er noe du ønsker å informere oss spesielt om.
Jeg vil gjerne være på gruppe med:
Skole
Her velger du ønsket dag og tid for konfirmasjonsgudstjenesten.
Lørdag 5 mai kl. 11.00 (1 ledig plass)
Lørdag 5 mai kl. 13.00 (2 ledige plasser)
Søndag 6 mai kl. 11.00 (5 ledige plasser)
Søndag 13 mai kl. 11.00 (14 ledige plasser)
Her velger du ønsket dag og tid for undervisningssamlingene

 

Her velger du alternativ dag og tid for undervisningssamlingene
Foresatte
Foresatt 1
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststed:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Kommentarer:
Foresatte:
Vi trenger litt hjelp i løpet av året. Velg her hvis du har lyst og anledning.

 

Kan vi offentliggjøre konfirmantens navn og bilde?
Foresatt 2
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststed:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Kommentarer:
Foresatte:
Vi trenger litt hjelp i løpet av året. Velg her hvis du har lyst og anledning.