Konfirmantpåmelding
Voss, Evanger og Raundalen sokn


Konfirmanten
Fyll ut felta med informasjon om konfirmanten. Felt merka med * må alltid fyllast ut.
Fødselsnummer 11 siffer (uten mellomrom):
Førenamn:
Mellomnamn:
Etternamn:
Fødestad:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststad:
Mobil:
Tlf.:
(Skriv "nei" i feltet E-post om du ikke har e-post)
E-post:
Gjenta e-post:
Er konfirmanten døypt?
Dåpsdato:
Dåpsstad:
Er det noko vi treng å vite?


Her vel du det undervisingsopplegget du vil vera med på. Hugs å velgje tre alterntiv. Klikk først på det du helst vil
Perf-EKT-konfirmant, måndagar
Perf-EKT-konfirmant, tysdagar
Misjon og hobby-konfimant, onsdagar
Refleks-konfirmant, torsdagar
Me deler i utgangspunktet konfirmasjonstidspunkt etter skuleklassar. Vel rett klasse her. Ynskjer de eit anna tidspunkt vel de den klassen som har dette tidspunktet.

 


Føresett 1
Førenamn:
Mellomnamn:
Etternamn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststad:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Kommentarer:
Me treng hjelp av foreldre til ulike ting i løpet av året. Kryss gjerne av her.

Er det i orden at navn og bilde av konfirmanten vert gjort offentleg? Det vil seie at namnelista vert sendt Hordaland før konfirmasjon og at gruppebilete og andre bilete kan verte brukt i Kyrkjenytt og på nettsida/facebooksida vår. Vi koblar ikkje namn og bilete på nett.
Føresett 2
Førenamn:
Mellomnamn:
Etternamn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststad:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Kommentarer:
Me treng hjelp av foreldre til ulike ting i løpet av året. Kryss gjerne av her.