Agrando påmelding > Konfirmantskjema

Konfirmantpåmelding
Spjelkavik kyrkjelyd 2020-2021


Konfirmanten
Fyll ut feltene med informasjon om konfirmanten. Felter merket med * er obligatoriske.
Opplysninger om foreldre/foresatte fylles ut lenger nede i skjemaet.
Fødselsnummer 11 siffer (uten mellomrom):
Førenamn:
Mellomnamn:
Etternamn:
Fødestad:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststad:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Er konfirmanten døypt?
Dåpsdato:
Dåpsstad:
Er det spesielle hensyn vi må ta i konfirmasjonstiden?
(f.eks. diett, diagnose, pedagogisk tilrettelegging)

Jeg vil gjerne være på gruppe med:


Last gjerne opp et passbilde/profilbilde av deg selv. Bildet må være av typen.jpg og mindre enn 1MB.

 

Skule
Klasse


Velg minst 2 (gjerne flere) ønsker i prioritert rekkefølge
HELG
KYRKJE
NETT + TUR
NETT + GLOBAL
NETT + AKTIV
NETT + ev. LEIR
Annet opplegg / tilpasset
Barneskolekrets (bosted):

 

Konfirmasjonsdag er inndelt etter barneskolekrets
(her må man velge riktig barneskolekrets eller ønske seg en annen dato enn den som er satt opp, tidspunkt kommer vi tilbake til):

 

Hvilke fritidsaktiviteter går du på (til høsten)?

Føresett 1
Førenamn:
Mellomnamn:
Etternamn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststad:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Opplysninger om foresatt 1:
Hva kan du som foresatt tenke deg å hjelpe til med i konfirmasjonstiden?
(vi kommer til å spørre flere ganger, men meld gjerne din interesse her)


Ja, vi vil ha konfirmanten sitt navn med i konfirmantlistene i avisa.
Vi gir samtidig tillatelse til at menigheten kan bruke bilder av konfirmanten i menighetsblad eller på menighetens nettsider.

Føresett 2
Førenamn:
Mellomnamn:
Etternamn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststad:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Opplysninger om foresatt 2:
Hva kan du som foresatt tenke deg å hjelpe til med i konfirmasjonstiden?
(vi kommer til å spørre flere ganger, men meld gjerne din interesse her)

 


Betaling
Denne påmeldingen er satt opp med betaling.

Spjelkavik grunnpris konfirmasjon Beløp: kr 800,00
De ulike konfirmantoppleggene har ulik pris, men alle betaler en grunnpris på 800kr (mellomlegget ordner vi seinere).