Konfirmantpåmelding 2019


Konfirmanten
Påmeldingen må gjøres av foresatte, gjerne sammen med konfirmanten.

Først fyller dere ut felt om konfirmanten, så kontaktinformasjon til foresatte. Vi sender sms/epost direkte til konfirmanten/foresatt, så vennligst fyll inn korrekt informasjon. De mørke feltene må alltid fylles ut.

De som er døpt må sende inn kopi av dåpsattest, er du ikke døpt trenger vi kopi av fødselsattest. Send attester som epost til: fredrik@baerum.kirken.no, eller i skjemaet nedenfor.

Vi publiserer fellsbildet av konfirmantene rundt konfirmasjonsdagen. Dette forutsetter at du som foresatt godkjenner offentliggjøring av navn og bilder. Kryss av ovenfor dersom offentliggjøring er i orden.

Vi ønsker også å gi små glimt fra konfirmanttiden i form av artikler på nettsiden. Dersom du ikke ønsker publisering utover fellesbildet, presiser det i kommentarfeltet.
Fødselsnummer 11 siffer (uten mellomrom):
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Fødested:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststed:
Mobil:
Tlf.:
(Skriv "nei" i feltet E-post om du ikke har e-post)
E-post:
Gjenta e-post:
Er konfirmanten døpt?
Dåpsdato:
Dåpssted:
Her kan du gi mer informasjon om konfirmanten. Er det noe dere tenker vi må være oppmerksomme på? Eks. sykdom, allergier, behov for tilpassing. Vanskelige forhold hjemme, på skolen eller lignende.
Last opp en scanning / et bilde av dåpsattest / fødselsattest.
Bildet må være av typen .jpg og mindre enn 1MB.


 

Skole
Klasse
Velg ønsket konfirmantopplegg.
De fleste skal ha Hovedopplegg.

Hovedopplegg 2019
Mikskonfirmant 2019
Tilrettelagt 2019
Hvilken konfirmasjonsdag er deres førstevalg?
Merk at vi ikke kan garantere førstevalg.

 

Hvilken konfirmasjonsdag er deres andrevalg?
Foresatte
Foresatt 1
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststed:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Kommentarer:
Kan vi offentliggjøre konfirmantens navn og bilde?Foresatt 2
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststed:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Kommentarer: