Konfirmantpåmelding
2020


Konfirmanten
Påmeldingen må gjøres av foresatte, gjerne sammen med konfirmanten.

Først fyller dere ut felt om konfirmanten, så kontaktinformasjon til foresatte. Vi sender sms/epost direkte til konfirmanten/foresatt, så vennligst fyll inn korrekt informasjon. Felter merket med * må alltid fylles ut.

De som er døpt må sende inn kopi av dåpsattest, er du ikke døpt trenger vi kopi av fødselsattest. Send attester som epost til: fm385@kirken.no, eller i skjemaet nedenfor.

Vi publiserer fellsbildet av konfirmantene rundt konfirmasjonsdagen. Dette forutsetter at du som foresatt godkjenner offentliggjøring av navn og bilder. Kryss av ovenfor dersom offentliggjøring er i orden.

Vi ønsker også å gi små glimt fra konfirmanttiden i form av artikler på nettsiden. Dersom du ikke ønsker publisering utover fellesbildet, presiser det i kommentarfeltet.

Fødselsnummer 11 siffer (uten mellomrom):
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Fødested:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststed:
Mobil:
Tlf.:
(Skriv "nei" i feltet E-post om du ikke har e-post)
E-post:
Gjenta e-post:
Er konfirmanten døpt?
Dåpsdato:
Dåpssted:
Her kan du gi mer informasjon om konfirmanten. Er det noe dere tenker vi må være oppmerksomme på? Eks. sykdom, allergier, behov for tilpassing. Vanskelige forhold hjemme, på skolen eller lignende.
Skole
Klasse


Velg ønsket konfirmantopplegg.
De fleste skal ha Sommerleirkonfirmant.

Sommerleirkonfirmant 2020
Mikskonfirmant 2020
Tilrettelagt 2020

Hvilken konfirmasjonsdag er deres førstevalg?
Merk at vi ikke kan garantere førstevalg.

 


Hvilken konfirmasjonsdag er deres andrevalg?

 


Tanum kirkesenter (like ved siden av kirken) er et populært selskapslokale, og vi leier ofte ut til ulike sammenkomster. Selve konfirmasjonsdagene fordeles ikke før etter påmeldingsfristen. Til selskaper på konfirmasjonsdagene har vi besluttet at lokalene leies ut etter loddtrekning. Dersom du ønsker å være med i loddtrekning for muligheten til å leie menighetssalen til selskap dagen din konfirmant skal feires, kryss av denne boksen.


Foresatt 1
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststed:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Kommentarer:
Kan vi offentliggjøre konfirmantens navn og bilde?
Foresatt 2
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststed:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Kommentarer: