Agrando påmelding > Konfirmantskjema

Konfirmantpåmelding
Ranheim og Charlottenlund menigheter


Konfirmanten
Ved å registrere deg som konfirmant, har du også forpliktet deg til å slutte opp om programmet for konfirmasjon, og følge de regler som gjelder.

NB! Før du starter ber vi om at du finner frem fødselsnummer (11 siffer) til konfirmanten og dåpsdato/sted.
Dåpsdato/sted får du eventuelt ved å ta kontakt med kirkekontoret der konfirmanten ble døpt.
Fyll ut feltene med informasjon om deg selv som konfirmant.
Felter merket med * må alltid fylles ut.
Dersom du er døpt i en annen menighet enn Ranhiem eller Charlottenlund, ønsker vi å få tilsendt kopi av dåpsattest.
Dersom du ikke er døpt, må du levere kopi av fødselsattest.
Dette kan du sende til oss på e-post: KS672@kirken.no eller pr post: Ranheim og Charlottenlund menighet, Kirkelig fellesråd i Trondheim, Postboks 2300, Torgarden, 7004 Trondheim.

Fødselsnummer 11 siffer (uten mellomrom):
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Fødested:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststed:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Er konfirmanten døpt?
Dåpsdato:
Dåpssted:
Ønsker du å informere oss om noe spesielt?
Som f. eks. relevant sykdom, allergier, tilrettelegging på skolen eller annet som kan prege konfirmantens evne til å følge undervisningen.

Last opp bilde av deg selv. Bildet må være av typen.jpg og mindre enn 1MB.

 Velg ønsket gruppe.
KONF 3 - Charlottenlund. Torsdag 15.00, konfirmasjon 9. mai 13.00 (4 ledige plasser)
KONF 4 - Ranheim. Onsdag 17.30, konfirmasjon 3. mai 11.00 (3 ledige plasser)
HJERTE - Charlottenlund. Onsdag 17.30, konfirmasjon 9. mai 11.00 (3 ledige plasser)
MUSIKK - Ranheim. Torsdag 17.30, konfirmasjon 3. mai 13.00 (7 ledige plasser)
MÅNEDS 1 - Charlottenlund. Tirsdag 15.00, konfirmasjon 2. mai 13.00 (1 ledig plass)
Tilpasset konfirmantår (etter avtale) (ledige plasser)
MÅNEDS 4, Ranheim. Onsdager 17.30, konfirmasjon 10. mai 13.00 (3 ledige plasser)

Foresatt 1
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststed:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Kommentarer
Hvilke aktiviteter kan dere bidra på?

Jeg ønsker at konfirmantens navn og bilde kan bli offentliggjort. Dette inkluderer offentliggjøring av navn på konfirmantlister i lokalavis og på nettsider.
Foresatt 2
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststed:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Kommentarer
Hvilke aktiviteter kan dere bidra på?