Agrando påmelding > Konfirmantskjema

Konfirmantpåmelding
2021


Konfirmanten
Fyll ut felta med informasjon om deg sjølv. Felt merka med * må alltid fyllast ut.
Fødselsnummer 11 siffer (uten mellomrom):
Førenamn:
Mellomnamn:
Etternamn:
Fødestad:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststad:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Er konfirmanten døypt?
Dåpsdato:
Dåpsstad:
Ønskjer du å informera oss om noko spesielt (t.d. spesielle behov, lese- og skrivevanskar, allerigi, anna).
Eg vil gjerne vera på gruppe med:


Last gjerne opp bilete av deg sjølv. Biletet må vera av typen.jpg og mindre enn 1MB.

 

Skule


Konfirmantar 2021
Bryne, kveldskonfirmant (ledige plasser)
Bryne, etter skuletid (12 ledige plasser)
Time (Hognestad, Lye), kveldskonfirmant (ledige plasser)
Time (Hognestad, Lye), tilrettelagt (ledige plasser)
Undheim, kveldskonfirmant (ledige plasser)
Kryss av for ønska konfirmasjonsdag.

 


Føresett 1
Førenamn:
Mellomnamn:
Etternamn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststad:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Kommentarar:
Kryss her hvis det er i orden at konfirmanten sitt namn blir offentleggjort i kyrkjelydsblad, Jærbladet og Stavanger Aftenblad i forkant av konfirmasjonen, og at bilete tatt i samlingane kan visast på konfirmantfest og konfirmasjonsgudsteneste.
Føresett 2
Førenamn:
Mellomnamn:
Etternamn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststad:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Kommentarar:
 
              
izmir escort izmir escort izmir escort izmir escort denizli escort antalya escort antalya escort antalya escort ankara escort ankara escort izmir escort izmir escort