Konfirmantpåmelding
Laksevåg menighet 2021/2022


Konfirmanten
Fyll ut feltene med informasjon om konfirmanten. Felter merket med * må alltid fylles ut. Det er fullt mulig å delta i konfirmasjonsforberedelsene uten å være døpt, men før man blir konfirmert må man døpes. Konfirmasjonen forutsetter at konfirmanten prioriterer konfirmantopplegget dette året, og at hun/han kanskje må velge bort andre aktiviteter for en periode.
Fødselsnummer 11 siffer (uten mellomrom):
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Fødested:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststed:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Er konfirmanten døpt?
Dåpsdato:
Dåpssted:
Er det noe vi trenger å vite? f.eks lese-/skrive- eller lærevansker, eller andre opplysninger, f.eks. av medisinsk art

Last opp bilde av konfirmanten. Bildet må være av typen .jpg og mindre enn 1MB.

 


valg av undervisningsopplegg. NB! Undervisningsopplegget kan bli endret i løpet av konfirmasjonstiden

 


Foresatt 1
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststed:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Kommentarer:
Kan vi offentliggjøre konfirmantens navn og bilde i menighetsblad?

Foresatt 2
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststed:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Kommentarer: