Konfirmantpåmelding i Inderøy kommune


Konfirmanten
Fyll ut feltene med informasjon om deg selv.
De mørke feltene må alltid fylles ut.

Om dere ikke husker den nøyaktig dåpsdatoen, men er døpt i en av prestegjeldets kirker, så finner vi dere i kirkeboka dersom vi vet hvilken kirke dere er døpt i.

Dere som ikke er døpt i noen av Inderøy prestegjelds kirker må levere dåpsattest. Det er fint om dere sender denne elektronisk til post@inderoy.kirken.no.

Fødselsnummer 11 siffer (uten mellomrom):
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Fødested:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststed:
Mobil:
Tlf.:
(Skriv "nei" i feltet E-post om du ikke har e-post)
E-post:
Gjenta e-post:
Er konfirmanten døpt?
Dåpsdato:
Dåpssted:
Er det viktig informasjon vi trenger å vite for at du skal få en god konfirmasjonstid, ber vi om å få beskjed om dette.
Dette gjelder matalergier, dysleksi, ADHD, epilepsi eller helt andre ting.
Skriv informasjon her, eller ta kontakt med kontoret.
Last opp bilde av deg selv. Bildet må være av typen.jpg og mindre enn 1MB.

 

Velg din menighet:
Konfirmanter Heggstad 2018/2019
Konfirmanter Mosvik 2018/2019
Konfirmanter Sakshaug 2018/2019
Konfirmanter Salberg 2018/2019
Hvilken dag ønsker du undervisning?

 

Inderøy kirkelige fellesråd

 

Foresatte
Foresatt 1
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststed:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Kommentarer:
Kryss her hvis det er i orden at konfirmantens navn og bilde blir offentliggjort.Foresatt 2
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststed:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Kommentarer: