Konfirmantpåmelding
2019 - 2020 Volda kyrkjelege fellesråd


Konfirmanten
Fyll ut feltene med informasjon om konfirmanten. Dei mørke felt må alltid fylles ut.
Fødselsnummer 11 siffer (uten mellomrom):
Førenamn:
Mellomnamn:
Etternamn:
Fødestad:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststad:
Mobil:
Tlf.:
(Skriv "nei" i feltet E-post om du ikke har e-post)
E-post:
Gjenta e-post:
Er konfirmanten døypt?
Dåpsdato:
Dåpsstad:
Kva fritidsaktivitetar held du på med? For organiserte aktivitetar, ber vi deg om å skrive opp namnet på laget/klubben/organisasjonen og trenar/leiar. Skriv slik: VTI Fotball, G15 ved Ola Nordmann. Spelar du eit instrument, skriv slik: piano, 1 å
Skriv opp kven du vil vere på smågruppe med. Skriv opp 2 til 3 namn og kva klasse dei går i. Slik: Ola Nordmann, 9A:

Skule
Klasse


Val av konfirmasjonsdag
Austefjord: søndag, 13.september 2020, kl. 11 (19 ledige plasser)
Kilsfjord: søndag, 6.september 2020, kl. 11 (15 ledige plasser)
Dalsfjord: søndag, 6.september 2020, kl.11 (14 ledige plasser)
Volda: laurdag, 5.september 2020, kl. 11 (11 ledige plasser)
Volda: søndag, 6. september 2020, kl. 11 (16 ledige plasser)
Volda: søndag, 13.september 2020, kl. 11 (22 ledige plasser)
Kva likar du å halde på med? Dette vil hjelpe oss når vi skal dele inn til ulike oppgåver eller i samband med leiren.

 

Foreldre gjev konfirmanten løyve til ...

Føresett 1
Førenamn:
Mellomnamn:
Etternamn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststad:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Kvar bur konfirmanten? Vi kjem til å sende brev og epost vedkommande. Ver snill og skriv inn slik: Mor og far bur på same adresse: skriv "BEGGE FORELDRE" Konfirmanten bur vekselvis med mor eller far: skriv "MOR/FAR". Vi sender då all informasjon til begge adressane. Konfirmanten bur berre med ein av foreldra, skriv: "MOR" eller "FAR". Konfirmanten bur hjå fosterforeldre, skriv: "FOSTERFAMILIE".
Vi treng hjelp frå foreldre til nokre aktivitetar i løpet av året. Kva kan de hjelpe til med?

Kryss av her hvis det er i orden at namn og bilete til konfirmanten vert offentleggjort (i lokalavis).
Føresett 2
Førenamn:
Mellomnamn:
Etternamn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststad:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Alle ungdomar har rett på konfirmantundervisning, uansett funskjonsevne. Treng konfirmanten oppfølging/spesiell tilrettelegging (har han/ho t.d. støttekontakt, assistent, tolk e.l.), er hun/han allergisk eller har ein sjukdom vi bør vere oppmerksame på, bed vi dykk å skrive det inn her. Vi tek kontakt med dykk for ein personleg samtale før oppstarten i haust.
Vi treng hjelp frå foreldre til nokre aktivitetar i løpet av året. Kva kan de hjelpe til med?