Konfirmantpåmelding
2022 - 2023 Volda kyrkjelege fellesråd


Konfirmanten
Fyll ut feltene med informasjon om konfirmanten. Felta med stjerne må alltid fylles ut.
Fødselsnummer 11 siffer (uten mellomrom):
Førenamn:
Mellomnamn:
Etternamn:
Fødestad:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststad:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Er konfirmanten døypt?
Dåpsdato:
Dåpsstad:
Kva fritidsaktivitetar held du på med? For organiserte aktivitetar, bed vi deg om å skrive opp namnet på laget/klubben/organisasjonen og trenar/leiar. Skriv slik: "VTI Fotball, G15 ved Ola Nordmann". Spelar du eit instrument, skriv slik: "piano 1år"
Skriv opp kven du vil vere på smågruppe med. Skriv opp 2 til 3 namn og kva klasse dei går i. Slik: Ola Nordmann, 9A


Last gjerne opp eit bilete av deg. Biletet må være av typen.jpg og mindre enn 1MB.

 

Skule
Klasse


Val av konfirmasjonsdag
Konfirmasjon 2023 Volda: Søndag 03.09.23 kl. 13.00 (11 ledige plasser)
Konfirmasjon 2023 Volda: Søndag 03.09.23 kl. 11.00 (12 ledige plasser)
Konfirmasjon 2023 Volda: Laurdag 09.09.23 kl. 13.00 (2 ledige plasser)
Konfirmasjon 2023 Volda: Laurdag 09.09.23 kl. 11.00 (1 ledig plass)
Konfirmasjon 2023 Austefjord: Laurdag 09.09.23 kl. 11.00 (3 ledige plasser)
Konfirmasjon 2023 Dalsfjord: Søndag 03.09.23 kl. 11.00 (7 ledige plasser)
Konfirmasjon 2023 Hornindal: Laurdag 16.09.23 kl. 11.00 (6 ledige plasser)
Konfirmasjon 2023 Kilsfjord: Laurdag 02.09.23 kl. 13.00 (4 ledige plasser)
Konfirmasjon 2023 Storfjkorden/Bjørke: Laurdag 09.09.23 kl. 13.00 (2 ledige plasser)
Foreldre gjev konfirmanten løyve til ...

Føresett 1
Førenamn:
Mellomnamn:
Etternamn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststad:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Kvar bur konfirmanten? Vi kjem til å sende brev og epost vedkommande. Ver snill og skriv inn slik: Mor og far bur på same adresse: skriv "BEGGE FORELDRE" Konfirmanten bur vekselvis med mor eller far: skriv "MOR/FAR". Vi sender då all informasjon til begge adressane. Konfirmanten bur berre med ein av foreldra, skriv: "MOR" eller "FAR". Konfirmanten bur hjå fosterforeldre, skriv: "FOSTERFAMILIE".
Vi treng hjelp frå foreldre til nokre aktivitetar i løpet av året. Kva kan de hjelpe til med?

Kryss av her hvis det er i orden at bilete og namn blir publisert i avisa eller på kyrkja si heimeside/facebooksider.

Føresett 2
Førenamn:
Mellomnamn:
Etternamn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststad:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Alle ungdomar har rett på konfirmantundervisning, uansett funskjonsevne. Treng konfirmanten oppfølging/spesiell tilrettelegging (har han/ho t.d. støttekontakt, assistent, tolk e.l.), er hun/han allergisk eller har ein sjukdom vi bør vere oppmerksame på, bed vi dykk å skrive det inn her. Vi tek kontakt med dykk for ein personleg samtale før oppstarten i haust.
Vi treng hjelp frå foreldre til nokre aktivitetar i løpet av året. Kva kan de hjelpe til med?