Konfirmantpåmelding
2018 - 2019 Volda kyrkjelege fellesråd


Konfirmanten
Fyll ut feltene med informasjon om konfirmanten. Dei mørke felt må alltid fylles ut.
Fødselsnummer 11 siffer (uten mellomrom):
Førenamn:
Mellomnamn:
Etternamn:
Fødestad:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststad:
Mobil:
Tlf.:
(Skriv "nei" i feltet E-post om du ikke har e-post)
E-post:
Gjenta e-post:
Er konfirmanten døypt?
Dåpsdato:
Dåpsstad:
Skriv inn kva fritidsaktivitetar du held på med. Trener du i eit lag eller deltek du i andre organiserte aktivitetar, ber vi deg om å skrive opp namnet på laget/klubben/organisasjonen og trenar/leiar. Skriv slik: VTI Fotball, G15 ved Ola Nordmann. Spelar du eit instrument, skriv slik: piano, 1 å
Skriv opp kven du vil vere på smågruppe med. Skriv opp 2 til 3 namn og kva klasse dei går i. Slik: Ola Nordmann, 9A:

Skule
Klasse


Val av konfirmasjonsdag
Austefjord: søndag, 15.september 2019, kl. 11 (17 ledige plasser)
Dalsfjord: søndag 8.september 2019, kl. 11 (13 ledige plasser)
Kilsfjord: søndag, 8.september 2019, kl. 11 (8 ledige plasser)
Volda: søndag, 8.september 2019, kl. 11 (5 ledige plasser)
Volda: laurdag, 14.september 2019, kl. 11 (1 ledig plass)
Volda: søndag, 15.september 2019, kl. 11 (14 ledige plasser)
Kva likar du å halde på med? Dette vil hjelpe oss når vi skal dele inn til ulike oppgåver eller i samband med leiren.

 

Foreldre gjev konfirmanten løyve til ...

Føresett 1
Førenamn:
Mellomnamn:
Etternamn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststad:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Kvar bur konfirmanten? Vi kjem til å sende brev og epost vedkommande. Ver snill og skriv inn her: "BEGGE FORELDRE" dersom mor og far bur på same adresse. "MOR/FAR" dersom konfirmanten bur vekselvis med mor eller far. Vi sender då all informasjon til begge adressane. "MOR" eller "FAR" dersom konfirmanten bur berre med ein av foreldra. "FOSTERFAMILIE" dersom konfirmanten bur i ei fosterfamilie.
Vi treng hjelp frå foreldre til nokre aktivitetar i løpet vav året. Kva kan de hjelpe til med?

Kryss av her hvis det er i orden at namn og bilete til konfirmanten vert offentleggjort (i lokalavis).
Føresett 2
Førenamn:
Mellomnamn:
Etternamn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststad:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Vi ønskjer at alle ungdomar uansett funskjonsemne skal kunne få konfirmantundervisning. Treng konfirmanten oppfølging/spesiell tilrettelegging, er hun/han allergisk e.l., ber vi dykk å skrive det inn her. Vi tek kontakt med dykk for ein personleg samtale.
Vi treng hjelp frå foreldre til nokre aktivitetar i løpet vav året. Kva kan de hjelpe til med?