Konfirmantpåmelding
2024 Jar menighet


Konfirmanten
Velkommen til konfirmasjonsregistreringen. Fyll gjerne ut påmeldingen sammen. Les igjennom slik at all informasjon er korrekt. Send mail til is397@kirken.no ved spørsmål.

Fødselsnummer 11 siffer (uten mellomrom):
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Fødested:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststed:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Er konfirmanten døpt?
Dåpsdato:
Dåpssted:

Presenter konfirmanten. Det er nyttig for oss å være orientert om allergier, sosiale forhold, læringsvansker, sykdom, osv.
Skole
Klasse


Velg undervisningsopplegg
Hovedvariant
MIKS
Tilrettelagt
I uke 6, 10, 17 og 21 blir det undervisningssamling i menighetshuset. Hvilket tidspunkt passer best?

 


Er konfirmanten døpt?

Hvilken konfirmasjonsdag ønsker dere aller mest? (Vi tar forbehold om at dette kun er et ønske, og at det kan bli endringer i fordelingen på grunn av plass. Endelig bekreftelse på konfirmasjonsdag kommer i løpet av oktober).

 


Foresatt 1
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststed:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Tilleggsopplysninger:
Vi trenger foresattes hjelp for å gjennomføre konfirmantopplegget. Hva kan du/dere bidra med?Publisering av bilder
Vi publiserer en navneliste med alle konfirmerte i menighetsbladet rundt konfirmasjonsdagen. Vi ønsker også å gi små glimt fra konfirmanttiden i form av artikler og bilder på Facebook og hjemmesider. Dette forutsetter at du som foresatt godkjenner offentliggjøring av navn og bilder. Kryss av "ja" her dersom offentliggjøring er i orden.

Dersom du ikke ønsker publisering utover fellesbildet, presiser det i kommentarfeltet ovenfor, der du kunne gi mer informasjon om konfirmanten.


Foresatt 2
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststed:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Tilleggsopplysninger:
Vi trenger foresattes hjelp for å gjennomføre konfirmantopplegget. Hva kan du/dere bidra med?

 


Betaling
Denne påmeldingen er satt opp med betaling.

Betalingen går til Jar sokn
Organisasjonsnummer: 971521899

Konfirmantpåmelding Jar 2024 Beløp: kr 700,00 (NOK)
Økonomi skal ikke være en hindring for deltakelse på aktiviteter i kirkens regi. Ta kontakt ved behov for tilrettelegging, vi har gode løsninger for dette.