Agrando påmelding > Konfirmantskjema

Konfirmantpåmelding
Jar menighet


Konfirmanten
Velkommen til konfirmasjonsregistreringen. Dette skjemaet må fylles ut av foresatte med konfirmanten tilstede. Kopi av dåpsattest, eller fødselsattest for konfirmanter som ikke er døpt, sendes til sg576@kirken.no eller leveres menighetskontoret innen fristen 1. oktober 2019. Fyll ut feltene med informasjon om konfirmanten. Felter merket med * må fylles ut for å gå videre i registreringen. Bruk stor forbokstav og små bokstaver ellers. Bekreftelse av påmeldingen sendes til oppgitte e-postadresser til foresatte og konfirmant. Opplysninger om foresatte fylles ut på de neste sidene.
Fødselsnummer 11 siffer (uten mellomrom):
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Fødested:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststed:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Er konfirmanten døpt?
Dåpsdato:
Dåpssted:
For å tilrettelegge for konfirmanten, trenger vi informasjon om ting som påvirker konfirmanttiden. Dette kan være allergier, sykdommer, læringsvansker, funksjonshemminger, utfordrende familiesituasjoner og mobbeproblematikk. Dersom foresatte ønsker å bli kontaktet for å gi ytterligere informasjon, skriver dere også inn navn og nummer dere vil kontaktes på.

Last opp bilde av konfirmanten. Bildet må være av typen .jpg og mindre enn 1MB.

 

Skole


Velg undervisningsopplegg
Leirkonfirmant 2020 (8 ledige plasser)
Mikskonfirmant 2020 (18 ledige plasser)
Tilrettelagt konfirmant 2020 (20 ledige plasser)
I uke 7 og 9 blir det undervisningssamling på kveldstid. Hvilken kveld passer best?

 

Hvilken konfirmasjonsdag ønsker dere?

 

Er konfirmanten døpt?

Foresatt 1
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststed:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Kommentarer:
Vi trenger de foresattes hjelp for å gjennomføre konfirmasjonsopplegget. De som får tildelt oppgaver kontaktes i god tid før den aktuelle datoen. Hvilke oppgaver er dere tilgjengelige for? Vi fordeler ut fra det dere setter dere opp på.

Kryss av ovenfor dersom dere godkjenner at konfirmantens navn publiseres i lister og informasjon som ligger tilgjengelig på våre hjemmesider. Da krysser du også av at bilder der konfirmanten er med kan brukes i menighetsbladet og på nettsidene i forbindelse med konfirmantåret.
Foresatt 2
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststed:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Kommentarer:
Vi trenger de foresattes hjelp for å gjennomføre konfirmasjonsopplegget. De som får tildelt oppgaver kontaktes i god tid før den aktuelle datoen. Hvilke oppgaver er dere tilgjengelige for? Vi fordeler ut fra det dere setter dere opp på.