Konfirmantpåmelding
Fræna


Konfirmanten
Fyll ut feltene med informasjon om deg selv. Felt merka med * må alltid fyllast ut.
Fødselsnummer 11 siffer (uten mellomrom):
Førenamn:
Mellomnamn:
Etternamn:
Fødestad:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststad:
Mobil:
Tlf.:
(Skriv "nei" i feltet E-post om du ikke har e-post)
E-post:
Gjenta e-post:
Er konfirmanten døypt?
Dåpsdato:
Dåpsstad:
For at vi skal vere best mogleg førebudde er det viktig at de gir oss dei opplysningane vi bør ha, og ta gjerne meir kontakt dersom de treng tilrettelegging på noko vis. Vi vil gjerne gje ei så god konfirmanttid som mogleg til alle, og det gjer vi best om vi veit mest mogleg på førehand. Er det noko vi bør vere merksam på (t.d. ADHD, dysleksi, allergi, rullestol, høreapparat + + +), så skriv det her:
Eg vil gjerne vere på gruppe med: (gjeld Myrbostad)


Last gjerne opp bilde av deg sjøv. Bildet må være av typen .jpg og mindre enn 1MB.

 Kor vil du følgje konfirmantundervisning
Bud19
Hustad19
Myrbostad19
Vågøy19
I Myrbostad har vi undervisning ulike tidspunkt. Vel kva du vil ha.

 

Eg vil vere med på denne konfirmasjonsgudstenesta:

 

Nyttar du bokmål eller nynorsk på skulen?

Føresett 1
Førenamn:
Mellomnamn:
Etternamn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststad:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Kommentar:
Vi treng at foreldra er med og bidreg gjennom konfirmantåret. Kva kan de bidra med?

Kryss her dersom det er i orden at konfirmanten sitt namn og bilete blir offentleggjort.
Føresett 2
Førenamn:
Mellomnamn:
Etternamn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststad:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Kommentarer:
Vi treng at foreldra er med og bidreg gjennom konfirmantåret. Kva kan de bidra med?