Konfirmantpåmelding
Bergen domkirke menighet 2021/2022


Konfirmanten
Fyll ut feltene med informasjon om konfirmanten. Felter merket med * må alltid fylles ut. Merk! Det er viktig at vi har konfirmanten sitt eget telefonnummer.
Fødselsnummer 11 siffer (uten mellomrom):
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Fødested:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststed:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Er konfirmanten døpt?
Dåpsdato:
Dåpssted:
Er det noe vi trenger å vite?
Jeg vil gjerne være på gruppe med:

Skole

Velg hvilken konfirmant du ønsker å være. Det er mulig å endre ønske frem til 20. august, da ved å sende mail til si942@kirken.no

 

Hvilken kirke bor du nærmest?
Velg konfirmasjonsdag

 


Foresatt 1
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststed:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Kommentarer:
Kan vi offentliggjøre konfirmantens navn og bilde?

Foresatt 2
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststed:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Kommentarer: