Konfirmantpåmelding
Madlamark Kirke


Konfirmanten
Fyll ut feltene med informasjon om konfirmanten. De lyse feltene / stjernefelt må alltid fylles ut. Vi vil gjerne ha konfirmantens mobilnummer, da vi kommuniserer mye via sms. Personnummer blir ikke liggende tilgjengelig i våre lister, men trengs for kirkebokføring. Fyll ut to foresatte hvis begge skal få mail-informasjon. Dato for konfirmasjon tilrettelagt opplegg er nå flyttet fra 8.5.til 1.5.kl.1100. Dato og tidspunkt for vanlig opplegg, enten lørdag 30.4.eller 1.5., må nå for seint påmeldte avventes til august, da vi er i ferd med å sprenge rammen for lørdagen, og kanskje må ta i bruk søndag som konfirmasjonsdag.
Fødselsnummer 11 siffer (uten mellomrom):
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Fødested:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststed:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Er konfirmanten døpt?
Dåpsdato:
Dåpssted:
Er det noe vi trenger å vite? Allergier? Sosiale utfordringer? Annet?
Jeg vil gjerne være i "gjeng" sammen med (1-2 navn):

Skole
Klasse


Velg opplegg. "Med justeringer" dreier seg om særlige praktiske eller økonomiske hensyn."Tilrettelagt" er opplegg for utviklingshemmede.
01 Tilrettelagt konf 2022
01 vanlig konf 2022
01 vanlig konf med justeringer 2022
Gjelder vanlig opplegg: Tidspunkter i uka du VET blir vanskelig med "Gjeng-samling" for deg (kryss av færrest mulig):

Foresatt 1
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststed:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Kommentarer:
Jeg samtykker i at navnet og bilder av konfirmanten kan offentliggjøres, f.eks.i liste i avisen, eller til bruk i menighetens informasjonsarbeid. Bilder vil bli brukt med forsiktighet.

Foresatt 2
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststed:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Kommentarer: