Konfirmantpåmelding
Madlamark Kirke


Konfirmanten
Fyll ut feltene med informasjon om konfirmanten. De lyse feltene / stjernefelt må alltid fylles ut. Vi vil gjerne ha konfirmantens mobilnummer, da vi kommuniserer noe via sms. Personnummer blir ikke liggende tilgjengelig i våre lister, men trengs for kirkebokføring. Fyll ut to foresatte hvis begge skal få mail-informasjon. Dato for konfirmasjon tilrettelagt opplegg er søndag 30.april kl.1100. Dato og tidspunkt for vanlig opplegg er enten lørdag 29.4.kl.11 (nå fulltegnet), 13 (nå fulltegnet) og 15, eller søndag 30.4.kl.1300. Først til mølla, 20 plasser pr.gudstjeneste.
Fødselsnummer 11 siffer (uten mellomrom):
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Fødested:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststed:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Er konfirmanten døpt?
Dåpsdato:
Dåpssted:
Er det noe vi trenger å vite? Allergier? Sosiale utfordringer? Annet?
Jeg vil gjerne være i "gjeng" sammen med (1-2 navn):

Skole
Klasse


Velg opplegg. Det er mulig å velge opplegg med særlige praktiske eller økonomiske hensyn - da får vi en dialog om dette."Tilrettelagt" er opplegg for utviklingshemmede.
Tilrettelagt konf 2023
Vanlig konf 2023
Vanlig konf 2023 m/praktiske/økonomiske tilpasninger
Gjelder vanlig opplegg: Lyst (og har erfaring/noe skills) å være med i dansegruppe (istedetfor "gjeng") fram mot stort musikal-prosjekt 28.-30.oktober, Tidspunkter i uka du VET blir vanskelig med "Gjeng-samling" for deg (kryss av færrest mulig):
Velg foretrukket dag og tid for selve konfirmasjonsgudstjenesten. Først til mølla gjelder, 20 plasser pr.gudstjeneste. Lørdag kl.11 og 13 er nå fulltegnet og tatt bort som mulighet.

 


Foresatt 1
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststed:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Kommentarer:
Jeg samtykker i at navnet og bilder av konfirmanten kan offentliggjøres, f.eks.i liste i avisen, eller til bruk i menighetens informasjonsarbeid. Bilder vil bli brukt med forsiktighet.

Foresatt 2
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststed:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Kommentarer: