Konfirmantpåmelding Madlamark menighet


Konfirmanten
Fyll ut feltene med informasjon om konfirmanten. De mørke feltene må alltid fylles ut. Vi vil gjerne ha konfirmantens mobilnummer, da vi kommuniserer noe via sms. "Vanlig opplegg med justeringer" velges hvis det er spesielle ting å ta hensyn til, f.eks.økonomisk tilpasning (se invitasjonsbrosjyre).
Fødselsnummer 11 siffer (uten mellomrom):
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Fødested:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststed:
Mobil:
Tlf.:
(Skriv "nei" i feltet E-post om du ikke har e-post)
E-post:
Gjenta e-post:
Er konfirmanten døpt?
Dåpsdato:
Dåpssted:
Er det noe vi trenger å vite? Allergier? Sosiale utfordringer? Annet?
Jeg vil gjerne være på gruppe med (1-2 navn):
Skole
Velg konfirmantopplegg
01 tilrettelagt opplegg
01 vanlig opplegg
01 vanlig opplegg med justeringer
Velg foretrukket dag for selve konfirmasjonen (tidspkt.gis senere)

 

Foresatte
Foresatt 1
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststed:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Kommentarer:
Jeg samtykker i at navnet og bilder av konfirmanten kan offentliggjøres, f.eks.i liste i avisen, eller til bruk i menighetens informasjonsarbeid. Bilder vil bli brukt med forsiktighet.Foresatt 2
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststed:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Kommentarer: