Konfirmantpåmelding
Madlamark menighet


Konfirmanten
Fyll ut feltene med informasjon om konfirmanten. Felter merket med * må alltid fylles ut. Vi vil gjerne ha konfirmantens mobilnummer, da vi kommuniserer noe via sms. "Vanlig opplegg med justeringer" velges hvis det er spesielle ting å ta hensyn til, f.eks.økonomisk tilpasning (se invitasjonsbrosjyre).
Fødselsnummer 11 siffer (uten mellomrom):
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Fødested:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststed:
Mobil:
Tlf.:
(Skriv "nei" i feltet E-post om du ikke har e-post)
E-post:
Gjenta e-post:
Er konfirmanten døpt?
Dåpsdato:
Dåpssted:
Er det noe vi trenger å vite? Allergier? Sosiale utfordringer? Annet?
Jeg vil gjerne være på gruppe med (1-2 navn):

Skole


Velg konfirmantopplegg
01 tilrettelagt opplegg
01 vanlig opplegg
Velg foretrukket dag for selve konfirmasjonen (tidspkt.gis senere)

 


Foresatt 1
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststed:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Kommentarer:
Jeg samtykker i at navnet og bilder av konfirmanten kan offentliggjøres, f.eks.i liste i avisen, eller til bruk i menighetens informasjonsarbeid. Bilder vil bli brukt med forsiktighet.
Foresatt 2
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststed:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Kommentarer: