Konfirmantpåmelding
Madlamark Kirke


Konfirmanten
Fyll ut feltene med informasjon om konfirmanten. De lyse feltene / stjernefelt må alltid fylles ut. Vi vil gjerne ha konfirmantens mobilnummer, da vi kommuniserer mye via sms. Fyll ut to foresatte hvis begge skal få informasjon. Alle på "vanlig opplegg" må først orientere seg om "gjeng"-alternativer i artikkelen "konfirmantopplegg" på www.imarka.no.
Fødselsnummer 11 siffer (uten mellomrom):
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Fødested:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststed:
Mobil:
Tlf.:
(Skriv "nei" i feltet E-post om du ikke har e-post)
E-post:
Gjenta e-post:
Er konfirmanten døpt?
Dåpsdato:
Dåpssted:
Er det noe vi trenger å vite? Allergier? Sosiale utfordringer? Annet?

Last opp bilde av konfirmanten. Bildet må være av typen .jpg og mindre enn 1MB. Alternativt tar vi et bilde i kirken, til bruk for å lære navn.

 

Skole
Klasse


Velg opplegg. Fulle grupper vil ikke være valgbar. Får du ikke plass i ønsket "gjeng" (gjelder ikke deg som skal ha "tilrettelagt opplegg"), velger du "Life-gjeng", da har vi en dialog om gjeng-plassering.
01 Tilrettelagt opplegg konf 2020 (ledige plasser)
02 Leder-gjeng 1 vanlig opplegg 2020 (1 ledig plass)
02 Life-gjeng vanlig opplegg 2020 (ledige plasser)
02 Medarbeider-gjeng vanlig opplegg 2020 (1 ledig plass)
02 Omsorgs-gjeng vanlig opplegg 2020 (1 ledig plass)
02 Praktiker-gjeng vanlig opplegg 2020 (4 ledige plasser)
02 Tekniker-gjeng vanlig opplegg 2020 (1 ledig plass)
Velg det som er riktig for deg. "Vanlig opplegg med justeringer" velges hvis det er spesielle ting å ta hensyn til, f.eks.økonomisk tilpasning (se invitasjonsbrosjyre):

 

Velg foretrukket dag og tid for selve konfirmasjonsgudstjenesten. Noen tidspunkter er nå fullbooket og er ikke valgbar. Blir bekreftet ila juni.

 


Foresatt 1
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststed:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Kommentarer:
Jeg samtykker i at navnet og bilder av konfirmanten kan offentliggjøres, f.eks.i liste i avisen, eller til bruk i menighetens informasjonsarbeid. Bilder vil bli brukt med forsiktighet.
Foresatt 2
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststed:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Kommentarer: