Agrando påmelding > Konfirmantskjema

Konfirmantpåmelding
Hinna menighet


Konfirmanten
Fyll ut feltene med informasjon om konfirmanten. Felter merket med * må alltid fylles ut. Valg av konfirmasjonsdag gjøres lenger nede i skjemaet. Skriv andrevalget ditt i kommentarfeltet.
Fødselsnummer 11 siffer (uten mellomrom):
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Fødested:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststed:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Er konfirmanten døpt?
Dåpsdato:
Dåpssted:
Er det noe annet vi trenger å vite?
Skole


Konfirmantopplegg - velg et hovedalternativ
Konfirmant 2020 med konflørdag 31. august
Konfirmant 2020 med leir - 18.-20. oktober
Ønske av konfirmasjonsdag

 

Ekstra tilbud (se infobrev for detaljer)

Foresatt 1
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststed:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Kommentarer:
Kan vi offentliggjøre konfirmantens navn og bilde? (Til gratulasjonsliste i avisen og nettsiden).
Foresatt 2
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststed:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Kommentarer: