Agrando påmelding > Konfirmantskjema

Påmelding - Konfirmant 2020 - Søndre Høland menighet


Konfirmanten
Fyll ut feltene med informasjon om deg selv.
Feltene med stjerne må fylles ut.
- Ved å sende inn skjemaet bekrefter du at du vil følge konfirmantopplegget og forplikter deg til å møte opp til timene.

Påmeldingsfrist: 10. des. 2019.
Påmeldingsavgift: kr. 500,-
Innbetales til: Søndre Høland menighetsråd
1970 Hemnes
Bankgironr. 1280 60 30390
Merkes med «Konfirmant 2020» og konfirmantens navn

- Ved problemer med innsending av skjema, kontakt oss på tlf. 47978430 eller e-post: post.loken@ah.kirken.no

Merk: - E-post for foresatte er obligatorisk.

- Dere får en e-post som bekrefter påmeldingen (automatisk generert). Ta kontakt dersom dere ikke får denne, slik at vi kan få sikret din påmelding.
Fødselsnummer 11 siffer (uten mellomrom):
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Fødested:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststed:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Er konfirmanten døpt?
Dåpsdato:
Dåpssted:
1. Oppgi opplysninger som er viktige for konfirmantlæreren (sykdom, allergier, lesevansker o.a.)
2. Evt. er det noe annet du ønsker å informere oss om?

Jeg ønsker å konfirmeres i:

 


Foresatt 1
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststed:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
- Er konfirmanten døpt utenfor Løken, S. Høland, Bjørkelangen og Setskog sokn, må det sendes inn kopi av dåpsattest. (Attesten får du ved å henvende deg til menigheten der du ble døpt.)
- De som har forandret navn etter at de ble døpt, må legge ved kopi av fødselsattest fra Folkeregisteret.
Sendes til adresse: Høland menighetskontor,
Pb. 64, 1961 Løken.
Kommentarer:
*Kan konfirmantens navn og bilde offentliggjøres i menighetsbladet, på menighetens nettside og i lokalavisen?
Foresatt 2
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststed:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Kommentarer: