Påmelding Between Porsgrunn menighet


Fyll ut feltene med informasjon om den påmeldte. De mørke feltene må alltid fylles ut. Vi ber om foresattes mobil og e-post.
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Mobil:
Tlf.:
(Skriv "nei" i feltet E-post om du ikke har e-post)
E-post:
Gjenta e-post:
Er det noe vi trenger å vite?
Skole:

Vi tar bilder til bruk i menighetsbladet og hjemmesiden. Er det i orden at navn og bilde av den påmeldte blir offentliggjort?