Påmelding Babysong


Den påmelde
Fyll ut felta med informasjon om den påmeldte. Dei mørke felta må alltid fyllast ut.
Fødselsdato:
Førenamn:
Mellomnamn:
Etternamn:
Adresse:
Postnr.:
Poststad:
Kor vil du vera med på Babysong?
Ølen haust 18 (8 ledige plasser)
Sandeid haust 18 (5 ledige plasser)
Skjold haust 18 (ledige plasser)
Ølen vinter 19 (2 ledige plasser)
Skjold vår 19 (ledige plasser)

Føresette
Foresatt 1
Førenamn:
Mellomnamn:
Etternamn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststad:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Kommentarar:

Er det i orden at bilete (utan namn) av den påmeldte blir brukt i samband med informasjon om Babysong (nettside, brosjyre, kyrkjelydsblad...)?