Påmelding 3.klasse opplegg


Den påmelde
Fyll ut felta med informasjon om den påmeldte. Dei mørke felta må alltid fyllast ut.
Førenamn:
Mellomnamn:
Etternamn:
Adresse:
Postnr.:
Poststad:
Er det noko me treng å vite? Allergiar? Andre ting me skal ta omsyn til?
Kryss av der du skal vere med
Frønsdal gard Ølensvåg
Haugen gard Skjold

Foresatte
Foresatt 1
Førenamn:
Mellomnamn:
Etternamn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststad:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Kommentarer:
Me treng nokre vaksne medhjelparar som fylgjer grupper av born på tur. Kan de bidra?


Er det i orden at bilde av den påmeldte (NB utan namn)blir offentliggjort på eigne nettsider og i Hyrdingen?
Foresatt 2
Førenamn:
Mellomnamn:
Etternamn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststad:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Kommentarer: