Konfirmantpåmelding Vindafjord


Konfirmanten
Fyll ut felta med informasjon om konfirmanten. Dei mørke felta må alltid fyllast ut.
Fødselsnummer 11 siffer (uten mellomrom):
Førenamn:
Mellomnamn:
Etternamn:
Fødestad:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststad:
Mobil:
Tlf.:
(Skriv "nei" i feltet E-post om du ikke har e-post)
E-post:
Gjenta e-post:
Er konfirmanten døypt?
Dåpsdato:
Dåpsstad:
Gi beskjed om ev allergiar her. Anna sensitiv informasjon gir du direkte til prest/kateket.
Kva kyrkje vil du bli konfirmert i?
Bjoa
Imsland
Sandeid
Skjold
Vats
Vikebygd
Vikedal
Ølen
Velg modell/gruppe (gjeld Ølen, Bjoa, Skjold, Vats, Vikebygd)
Føresette
Føresett 1
Førenamn:
Mellomnamn:
Etternamn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststad:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Kommentarer:
Er det i orden at namn og bilete av konfirmanten vert gjort offentleg i lokalavis og i kyrkjelydsbladet i samband med konfirmasjonsdagen?Føresett 2
Førenamn:
Mellomnamn:
Etternamn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststad:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Kommentarer: