Agrando påmelding > Konfirmantskjema

Konfirmantpåmelding
Vinje kyrkjelege fellesråd


Konfirmanten
Fyll ut felta med informasjon om deg sjølv. Felt merka med * må alltid fyllast ut.
Fødselsnummer 11 siffer (uten mellomrom):
Førenamn:
Mellomnamn:
Etternamn:
Fødestad:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststad:
Mobil:
Tlf.:
(Skriv "nei" i feltet E-post om du ikke har e-post)
E-post:
Gjenta e-post:
Er konfirmanten døypt?
Dåpsdato:
Dåpsstad:
Er det noko me treng å vite om deg som konfirmant.


Velg kva sokn du tilhøyrer:
Konfirmantar Grungedal 2019-2020
Konfirmantar Rauland og Øyfjell 2019-2020
Konfirmantar Vinje og Nesland 2019-2020
Konfirmasjonsdag

 


Føresett 1
Førenamn:
Mellomnamn:
Etternamn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststad:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Kommentarer:
Kryss her om det er i orden at konfirmantens namn og bilde blir offentleggjort i kyrkjelydsbladet,avisa og kyrkja si heimeside.
Føresett 2
Førenamn:
Mellomnamn:
Etternamn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststad:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Kommentarer: