Agrando påmelding > Konfirmantskjema

Konfirmantpåmelding
2020/2021 Klepp, Bore og Orre


Konfirmanten
Fyll ut feltene med informasjon om deg selv. Felter merket med * må alltid fylles ut.
Fødselsnummer 11 siffer (uten mellomrom):
Førenamn:
Mellomnamn:
Etternamn:
Fødestad:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststad:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Er konfirmanten døypt?
Dåpsdato:
Dåpsstad:
Velg her om du vil på konfirmanttur. Alt 1 Bore og Orre reiser til Evje 14-16 aug 2020. Alt 2 Klepp reiser til Evje 21-23 aug 2020. Det er begrensende plasser på tur.
Skriv navn på tre venner du skal konfirmeres med.


Last opp bilde av deg selv. Bildet må være av typen.jpg og mindre enn 1MB.

 

Skule


Hvor vil du konfirmere deg?
Orre
Bore
Klepp
Ønsker du bokmålsbibel eller nynorskbibel?

 

Hvor og når vil du konfirmere deg?

 

Ønsker du å være BaseKamp konfirmant?(Fellesarrangement i Klepp kyrkje en gang i måneden)

Føresett 1
Førenamn:
Mellomnamn:
Etternamn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststad:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Her i denne rubrikken skal du også skrive om du ønsker å informere oss om noe spesielt(allergier, helse etc.):
Vi ønsker å melde alle konfirmantene inn i organisasjonen NMS-U. Da får vi støtte, som vi kan bruke til ungdommenes beste. Vi anbefaler sterkt at du velger ja. Konfirmanten blir automatisk utmeldt av NMS-U etter konfirmanttiden, og NMS-U sender ikke epost til verken konfirmant eller foreldre.

Er det greit at din barns navn kommer i avisa og bilde i menighetsblad, brosjyrer etc.?
Føresett 2
Førenamn:
Mellomnamn:
Etternamn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststad:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Kommentarer
Vi ønsker å melde alle konfirmantene inn i organisasjonen NMS-U. Da får vi støtte, som vi kan bruke til ungdommenes beste. Vi anbefaler sterkt at du velger ja. Konfirmanten blir automatisk utmeldt av NMS-U etter konfirmanttiden, og NMS-U sender ikke epost til verken konfirmant eller foreldre.