Konfirmantpåmelding Flekkefjord kirkelige fellesråd 2018


Konfirmanten
Fyll ut feltene med informasjon om konfirmanten. De mørke feltene må alltid fylles ut.
Fødselsnummer 11 siffer (uten mellomrom):
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Fødested:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststed:
Mobil:
Tlf.:
(Skriv "nei" i feltet E-post om du ikke har e-post)
E-post:
Gjenta e-post:
Er konfirmanten døpt?
Dåpsdato:
Dåpssted:
Er det noe vi trenger å vite? F. eks. allergier eller behov for tilrettelegging. Skriv også her dersom dere ikke godkjenner at bilder som blir tatt i konfirmasjonstiden brukes på trykk, i menighetens arrangement eller på hjemmesiden.
Hjemmegrupper 4-5 kvelder i løpet av året, ukedag oppgis senere. Jeg vil gjerne være på hjemmegruppe med:
Last opp bilde av konfirmanten. Bildet må være av typen .jpg og mindre enn 1MB.

 

Ønske om konfirmasjonsdag

 

Velg undervisningsdag, merk av begge hvis begge passer. Det er ikke undervisning hver uke!
Foresatte
Foresatt 1
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststed:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Kommentarer:
Foresatte:
Som forelder kan jeg bidra med (sett gjerne flere kryss)

 

Kan vi offentliggjøre konfirmantens navn? Vi pleier å sende lista til Avisen Agder, menighetsbladet og til Flekkefjord sparebank.
Foresatt 2
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststed:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Kommentarer:
Foresatte:
Som forelder kan jeg bidra med (sett gjerne flere kryss)