Konfirmantpåmelding 2019


Konfirmanten
Fyll ut felta med informasjon om deg sjølv. Dei mørke felta må alltid fyllast ut.
Fødselsnummer 11 siffer (uten mellomrom):
Førenamn:
Mellomnamn:
Etternamn:
Fødestad:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststad:
Mobil:
Tlf.:
(Skriv "nei" i feltet E-post om du ikke har e-post)
E-post:
Gjenta e-post:
Er konfirmanten døypt?
Dåpsdato:
Dåpsstad:
Ønskjer du å informera oss om noko spesielt (t.d. spesielle behov, lese- og skrivevanskar, allerigi, anna).
Eg vil gjerne vera på gruppe med:
Last gjerne opp bilete av deg sjølv. Biletet må vera av typen.jpg og mindre enn 1MB.

 

Skule
Konfirmantar 2019
Bryne, kveldskonfirmant (ledige plasser)
Bryne, leirkonfirmant (14 ledige plasser)
Time (Hognestad, Lye, Vestly), kveldskonfirmant (ledige plasser)
Undheim, kveldskonfirmant (ledige plasser)
Tilrettelagt opplegg 18/19 (ledige plasser)
Kryss av for ønska konfirmasjonsdag.

 

Føresette
Føresett 1
Førenamn:
Mellomnamn:
Etternamn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststad:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Kommentarar:
Kryss her hvis det er i orden at konfirmanten sitt namn blir offentleggjort i kyrkjelydsblad, Jærbladet og Stavanger Aftenblad i forkant av konfirmasjonen, og at bilete tatt i samlingane kan visast på konfirmantfest og konfirmasjonsgudsteneste.Føresett 2
Førenamn:
Mellomnamn:
Etternamn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststad:
Mobil:
Tlf.:
E-post:
Gjenta e-post:
Kommentarar: